FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet13/06/2017

Dålig lukt från grannlägenheten - ansvar och föreläggande

Hej! Jag bor i en bostadsrätt och har problem med att det kommer en stinkande odör från min grannes lägenhet. Den kommer ifrån hennes fyra djur, så det är katturin och blöt hund-lukt blandat med en stark, frän parfymdoft. Lukten finns konstant mer eller mindre i trappen, men det luktar mer kort efter att hon gått ut/in efter hundpromenad. Det stora problemet är dock at det kommer in i vår lägenhet. Vi har ett rum som gränsar direkt mot hennes lägenhet, och varma, fuktiga sommardagar kommer det även in i fler rum i lägenheten. Vad har jag för rätt som boende, vad kan man göra och kräva av henne / föreningen? Även om det inte klassas som "sanitär olägenhet" eller att djuren far illa så kvarstår ju problemet att det stinker inne i delar av vår lägenhet, och det är OHÅLLBART vissa dagar under sommaren. Jag måste ha något konkret, förutom det som står i stadgarna, som jag kan gå på för att kunna gå vidare med det här... Snälla hjälp mig med råd!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag börjar med att presentera ett rättsfall som berör en del av ditt problem; lukten i trapphuset och sedan jämför med relevant lagstiftning som är mer relevant för problemet med lukten som tränger in i din lägenhet.

Dålig lukt i trapphus

I hovrättsfallet T 2443-06 klagade de boende i huset på en granne som hade svårt att sköta sin personliga hygien. Han utförde ibland sina behov på golvet i sin lägenhet och i trapphuset, vilket ledde till att dålig lukt spred sig i trapphuset. En oenig hovrätt konstaterade att trapp- huset visserligen är en del av bostadsmiljön, men dock endast en mindre del av denna. Hovrätten beslutade att eftersom den dåliga lukten var begränsad till trapphuset, och inte påverkade de andra boende när de befann sig i sina lägenheter, hindrade den inte grannarna från att nyttja sina lägenheter normalt eller fungera på vanligt sätt. Utifrån en samlad bedömning menade hovrättens majoritet att störningen inte var tillräckligt omfattande för att åtgärder skulle kunna vidtas mot den störande grannen. Störningen ansågs därför som något som grannarna måste tåla. Ett skiljaktigt hovrättsråd menade dock att störningarna inte kunde anses vara av ringa betydelse och inte heller något som normalt förekommer i ett flerbostadshus.

Dålig lukt som tränger in i lägenheten

Förutom att bostadsinnehavarna ska undvika att störa sina grannar ska de även, enligt Jordabalken 12 kap. 25 § (här), Jordabalken 3 kap. 11 § (här) samt bostadsrättslagen 7 kap. 9 § (här) iaktta ”sundhet, ordning och gott skick”.

Bestämmelsen om sundhet, ordning och gott skick kan bli aktuell om en boende t.ex. har ett mycket stort antal katter och hundar i sin lägenhet och inte sköter djurhållningen ordentligt, så att husdjuren smutsar ner eller orsakar dålig lukt.

Då det handlar det om vardagliga störningar såsom djur som orsakar dålig lukt är ett föreläggande i flertalet fall ett effektivt rättsmedel. Ett föreläggande är ett beslut av och innebär att den som beslutet gäller ska göra något. Föreläggandet kan också innebära att den som beslutet gäller ska låta bli att göra något. Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar. Kontakta gärna Hyresnämnden samt hyresvärden för att gå vidare med ditt problem.

Hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det uppstår någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia MatveevaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000