Cyklists skadeståndsansvar

FRÅGA
Jag cyklade på en cykelbana på vänstersidan av en väg och vid en korsning kom en bil utrullandes från vänster och jag hann inte stanna och körde in i sidan på bilen. Bilen hade väjningsplikt. Kan jag bli ansvarig för den skadan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ansvar för skadan på bilen och ersättning för skadan regleras i skadeståndslagen här

Av 2:1 framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat person- eller sakskada ska ersätta skadan. Av förutsättningarna i frågan låter det som att du inte medverkat till skadan genom uppsåt eller vårdslöshet utan att det rör sig om en olyckshändelse. Rena olyckshändelser medför inte skadeståndsskyldighet och det är inte troligt att du är ansvarig för skadan på bilen.

Hur en skada har uppkommit är dock alltid en bedömningsfråga och det är möjligt att billisten är av en annan uppfattning än dig. Exempelvis kanske billisten anser att du cyklat för fort för den aktuella trafiksituationen och att du därmed genom vårdslöshet i vart fall bidragit till skadan, vilket kan leda till viss skadeståndsskyldighet. Men som sagt låter detta inte troligt.

Hoppas att detta bevarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (169)
2020-09-19 Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada
2020-08-20 Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador
2020-08-10 Kan jag få ersättning om jag blir påkörd av en bil när jag cyklar?
2020-08-04 Ersättning vid trafikolyckor

Alla besvarade frågor (84294)