Corona och ettårsregeln

2021-01-18 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej,Jag är anställd på ett privat företag och vill tillämpa 1års-regeln för inkomståret 2020 med tanke på att jag jobbar utomlands. Osäkerheten jag har är att jag har varit hemma mer än 72dagar om man räknar med tiden som jag har suttit i karantän. Hade det inte varit för corona så hade jag istället varit i landet där jag jobbar den tiden tiden som jag satt i karantän. Med tanke på detta så anser jag att jag kan tillämpa säkerhetsventilen med tanke på att det inte är något som jag kan påverka utan det har varit ett krav från jobbet samt landet jag jobbar i. En oförutsedd händelse helt enkelt. Vad tycker/tror ni om mitt tänk? Fick bekräftat muntligt från skatteverket att jag tänker rätt, men vill även ha er tolkning.Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar säkerhetsventilen (se 3 kap. 13 § inkomstskattelagen) på samma sätt som du. Denna tolkning stämmer dessutom överens med informationen på skatteverkets hemsida angående utlandsarbete och corona, se här.

Säkerhetsventilen ställer upp tre krav. För det första måste du vid anställningens början ha haft goda grunder att anta att kraven för skattefrihet skulle bli uppfyllda. För det andra ska avbrottet i utlandsvistelsen bero på ett ändrat förhållande som du inte själv kan påverka (enligt skatteverket räknas corona som ett sådant ändrat förhållande). För det tredje ska det vara uppenbart oskäligt att inkomsten beskattas i Sverige, vilket borde vara uppfyllt i ditt fall.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (196)
2021-05-16 Behöver jag betala skatt på de pengar jag får genom sugardating?
2021-05-16 Fråga om skatt på inkomst - bl.a. hur grundavdraget beräknas och den skattskyldiges uppgiftsskyldighet
2021-05-15 Skattebrott och prostitution
2021-05-03 Varför ska man återbetala lön och annan ersättning i brutto?

Alla besvarade frågor (92309)