Condicto indebeti

2015-08-27 i Anställningsavtal
FRÅGA
Jag arbetar som sjuksköterska med oregelbundna arbetstider och oregelbundna netto-lönesummor.Jag har sedan ett år tillbaka sänkt min tjänstgöringsgrad från 80% till 75%.I det sk. "Timecare" där vi lägger in schemat (önskemodell) har timantalet sänkts till det korrekta för 75%. jag har alltså lagt in det antal timmar som krävs.Vi har något som kallas HR-fönster i vilket arbetsgivaren lägger in lönebeskedet och räknar ut löneutbetalningens storlek. Vi kan också logga in där för egenkontroll av ersättningar. Detta kan endast göras på arbetsplatsen och tiden till detta finns inte utöver våra övriga åtaganden.Vi har sedan knappt två år tvingats förändra vår arbetstidsmodell. Som kompensation för löneförlusten har jag och mina kollegor ersatts med lönepåslag av varierande grad. Dessa påslag ligger utanför grundlönen.Jag har under det år som gått varit sjukskriven mycket p.g.a. stress (sviter efter utmattningsdepression). Jag går hos en, av arbetsgivaren betald psykolog via PREVIA. Detta har följaktligen gjort att delar av min försörjning emellanåt kommit från försäkringskassan.Jag har nu till min bestörtning, av arbetsgivaren, fått veta att de under det senaste året betalt ut den 80% lönen istället för den korrekta 75%.Kan arbetsgivaren kräva tillbaka alla de pengar de felaktigt betalt ut? Kan de utan mitt medgivande dra pengarna på min lön.Jag har dessutom sänkt min tjänstgöringsgrad till 50% sedan en vecka tillbaka.
SVAR

Tack för din fråga till Lawline,

Huvudregeln vid condictio debeti är att en felaktig utbetalning ska återges. Dock finns det vissa undantag. Rör det sig om en mindre felaktig summa, så att du ej kan anses ha fog att förstå att ett för stort belopp har utbetalats och att du då dessutom har konsumerat dessa pengar är du ej återbetalningsskyldig. Huruvida du borde ha förstått detta, beror på de specifika omständigheterna; exempelvis hur mycket du hade på kontot innan, om det procentuellt sätt är en stor skillnad mellan det som du borde ha haft på kontot och det du erhållit, samt om övriga omständigheter pekar på att du borde ha haft kännedom om situationen.

Min bedömning i ditt fall är att du ej borde ha förstått att du fått en för stor utbetalning. Detta då skillnaden mellan vad du erhållit och den korrekta summan är så pass liten. Din arbetsgivare kan därför inte kräva tillbaka pengarna från dig.

Hälsningar

Isabella Widjestrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (101)
2020-10-13 Ett anställningsavtal har inget formkrav
2020-09-19 Vad finns det för rätt till lön när man har arbetat utan skriftligt anställningsavtal?
2020-08-29 Är muntliga anställningsavtal bindande?
2020-08-24 Betyder innebörden av detta anställningsavtal att jag inte får åta mig andra uppdrag?

Alla besvarade frågor (85226)