Condictio indebiti vid utbetalning av semesterdagar?

2015-05-12 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Jag har de senaste åren varit studieledig från tillsvidareanställning på posten och har då i stort sett bara arbetat på sommaren. Nu är det så att jag den här månaden, maj, fick ett brev om att jag under sommaren 2014, (slutet på juli, början på augusti) hade fått för många semesterdagar utbetalda, motsvarande ca 4000 kr. Har tidigare läst om principen condictio indebiti och undrar om detta skulle vara tillämpligt i detta fall? I såfall hur rekommenderar ni att man tar ett sådant ärende vidare?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Det stämmer att det finns en rättsprincip kallad condictio indebiti. Den innebär i princip att om mottagaren var i god tro (d.v.s. inte borde ha förstått att utbetalningen var felaktig) och efter utbetalningen inrättade sig (t.ex. genom att förbruka summan) ska betalningen gå åter. Denna princip finns inte kodifierad i lag, men har stöd av flera rättsfall, bl.a. NJA 2011 s. 739.

Nämnda princip synes alltså vara tillämplig beträffande den felaktiga utbetalningen av semesterersättning. Huruvida så verkligen är fallet kan dock endast en domstol avgöra slutgiltigt.

Jag skulle rekommendera att du vänder dig till ditt fackförbund och din arbetsgivare och försöker att nå en uppgörelse i godo. Om detta inte är möjligt kan du bestrida återbetalningsskyldighet med hänvisning till condictio indebiti. I så fall är det tänkbart att din motpart väljer att vända sig till en domstol. Hur domstolen skulle döma i ett sådant mål är det dock inte möjligt att uttala sig om på förhand.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (697)
2020-07-14 När förlorar jag rätten att återkräva en skuld?
2020-07-13 Måste man betala tillbaka lön som betalats ut felaktigen?
2020-07-12 Hur bör ett enkelt skuldebrev behandlas vid betald fordran?
2020-07-11 Misstagsbetalning - condictio indebiti

Alla besvarade frågor (81909)