Condictio indebiti - Felaktig utbetalning

2016-01-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vid min förra löneförhöjning (april 2015) höjde arbetsgivaren min grundlön av misstag med 3200 kr istället för 1600kr. Detta upptäcktes idag och nu vill arbetsgivaren att jag betalar tillbaka 14 400kr. Jag menar på att det är en liten felaktighet samt att när jag har kontrollerat mitt lönebesked mot vårt lönesystem så har det stämt eftersom det står fel även där. Jag har varit helt omedveten om detta och menar därför att jag inte kan bli återbetalningsskyldig. Vad säger lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln när en felaktig överföring av pengar har ägt rum är att pengarna ska ges åter. Denna princip inom svensk rätt benämns condictio indebiti. Undantag från huvudregeln görs i samtliga fall:

1. Om du har förbrukat pengarna, och
2. Om du varit i god tro, det vill säga inte vetat om att det rört sig om en misstagsbetalning och inte heller borde ha vetat om att de var felaktiga.

Om de två ovan punkterna är uppfyllda kan alltså undantag från huvudregeln göras och den som utfört misstagsbetalningen har inte rätt att få tillbaka sina pengar. Någon återbetalningsskyldighet går med andra ord inte att aktualisera.

Av din fråga kan jag tyvärr inte utläsa om du har förbrukat pengarna eller inte vilket gör det svårt att veta huruvida första kravet är uppnått eller ej. Du nämner att du varit helt omedveten om den felaktiga utbetalningen men frågan blir då ifall du borde eller inte borde ha vetat om den. Det är en svår fråga att svara på med så pass relativt lite information. Jag kan dock meddela att det finns praxis på området där både HD och AD (Arbetsdomstolen) har slagit fast att det krävs en hel del av arbetstagaren för att man ska få behålla den felaktigt utbetalade lönen. Det räcker inte endast att granska lönebeskedet och nöja sig med att till exempel rätt sysselsättningsgrad är angiven utan man måste även dra egna analytiska slutsatser av hur lönen förändrats och vad det är rimligt att man ska erhålla.

I ditt fall har dock både lönebeskedet och lönesystemet visat på felaktigt belopp vilket kan tyda på du inte heller borde vetat om att det hela rört sig om en felaktig utbetalning. Frågan kvarstår dock om du borde haft den analytiska förmågan att förstå att du erhöll för mycket pengar med tanke på att lönen höjdes med en fördubbling av vad den borde. När det rör sig om större belopp, som det kan tänkas göra i ditt fall (14 400 kr), är det svårare att bevisa god tro. Således är det också relativt svårt för mig att säga ifall krav nummer två är uppfyllt i just ditt fall.

Hoppas jag i alla fall kunde bringa en viss klarhet kring vad som gäller för rättsläget när det kommer till felaktiga utbetalningar. Om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1802)
2020-11-29 Vad utgör en skälig konkurrensklausul?
2020-11-28 Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?
2020-11-28 Hur mycket av lönen dras av vid korttidspermittering?
2020-11-24 Omfattning på tjänst när tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (86836)