Condictio indebiti

2016-11-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har fått ett brev från min fd arbetsgivare att de betalat ut 12 000 kr för mycket till mig. de har betlat ut friskvårdsersättning 8 gånger istället för en, Jag slutade där för 3 månader sedan och har inte sett att jag fått för mycket eftersom:1. De skickar inte pappersavier2. Jag har inte kunnat gå in i HRfönstret då jag slutat3. Jag visste att jag skulle få en större utbetalning eftersom jag hade många semesterdagar som de skulle betala ut i lön.Nu har jag ett par månader på mig att betala tillbaka vilket är svårt då jag endast tjänar 17.500 i månaden före skatt (arbetar 50%) hos min nya arbetsgivare. Hur är möjligheterna att hävda god tro (för det var det verkligen) Pengarna är förbrukade men jag har pengar i fonder att ta av. Är jag skyldig att betala allt under 2 månader?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör något som kallas för "condictio indebiti", vilket är latin för återställa det icke ägda. Detta blir aktuellt exempelvis när en arbetsgivare har betalat ut för mycket i ersättning. I Sverige gäller denna regel enligt praxis, utan att det finns stöd i lag. Huvudregeln är att det som felaktigt betalats ut ska betalas tillbaka av mottagaren. Dock kan det finns undantag till detta, exempelvis om mottagaren är i god tro.

Med god tro menas att personen som mottagit betalningen inte skall ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig. Det är inte meningen att någon som inte förstått, och inte heller haft skäl att förstå, att pengarna felaktigt utbetalats skall bli återbetalningsskyldig på grund av att utbetalaren begått ett misstag. Ett annat undantag är när mottagaren trott att pengarna varit en frivillig disposition från betalaren.

I ditt fall när det handlar om 12 000 kronor som är ett relativt stort belopp kan det vara svårt för dig att hävda god tro. Dock eftersom du har konsumerat pengarna så är detta en omständighet som kan peka på att du var i god tro. Man måste göra en helhetsbedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet, såsom hur stor hela utbetalningen var på, hur stora utbetalningarna från arbetsgivaren brukar vara och hur stort det felaktigt utbetalade beloppet är.

Om du önskar att gå vidare i detta ärende föreslår jag att du vänder dig till någon av våra betaltjänster där vi kan göra en grundlig undersökning av ditt fall och på så sätt hjälpa dig på bästa sätt.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)
2020-12-22 Kan jag få ersättning för mina ärr?

Alla besvarade frågor (88289)