Condictio indebiti

2016-03-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej jag har råkat ut för en condictio indebiti efter att jag jobbat på en telefonsupport. Jag fick ett återkrav på 2000;- 6 månader efter att jag avslutat min anställning och har handlat upp pengarna då jag aldrig märkte att jag fick för mycket då vår bonus ibland kunde uppgå i de summorna, så det var i god tro. Hur ska jag gå vidare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!

Condictio indebiti är en civilrättslig regel som innebär att en felaktig utbetalning enligt huvudregeln ska gå åter. Regeln är inte stadgad i lag utan följer av allmänna civilrättsliga principer, doktrin och domstolspraxis.

Det finns dock vissa undantag till denna huvudregel. Man får göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Ett viktigt undantag är om mottagaren befunnit sig i god tro angående betalningen och inrättat sig efter den, dvs. att mottagaren inte insåg eller bort inse att han eller hon mottagit för mycket pengar eller mottagit en felaktig utbetalning.

Gällande just arbetsgivare som felaktigt betalat ut för mycket lön kan man utifrån Arbetsdomstolens praxis säga att domstolen först frågar sig om arbetstagaren haft anledning att närmare granska lönebeskedet och därefter frågar sig om arbetstagaren genom att granska lönebeskedet borde förstått att lönen var felaktig.

Det bör även påpekas att det är personen som gjorde den felaktiga utbetalningen som har bevisbördan för att mottagaren var i ond tro. Det är alltså arbetsgivaren som i ditt fall måste bevisa att du insåg eller bort inse att du hade fått för mycket i lön för att han eller hon rätteligen ska kunna kräva att du betalar tillbaka de 2 000 kronorna.

En omständighet som talar för att du var i god tro är att du ibland fått bonusar som uppgått till den ungefär vad den felaktiga utbetalningen bestod av. Skiljelinjen blir dock här huruvida du borde insett att du vid detta tillfälle fick för mycket i lön och därför haft anledning att närmare granska ditt lönebesked och på så sätt förstå att du emottagit för mycket pengar. Denna frågeställning blir svår att bedöma utan att ha all information, såsom dina tidigare lönebesked. En annan viktig faktor är tidsaspekten, sex månader är relativt lång tid och bör därför utgöra en fördel för dig.

Om du vill gå vidare med detta mot din arbetsgivare bör du i vart fall först och främst bestrida kravet formellt, detta gör du enklast genom ett skriftligt meddelande till din arbetsgivare där du förklarar varför du bestrider kravet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1403)
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?
2021-06-07 Vilka regler gäller för de försäkringar man har?
2021-05-31 När får jag svar på min fråga?

Alla besvarade frågor (93068)