Condictio indebiti

2019-03-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har sagt upp mig på mitt jobb via Mail till min chef och med 3 månaders uppsägningstid, detta bekräftades av chefen via Mail. Trots detta har lön betalats ut till mig en hel månad efter och nu är jag återbetalningsskyldig med bruttobelopp. Kan en arbetsgivare kräva mig på att betala skattedelen trots att dem gjort fel enligt nya lagen?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår det av din fråga har det skett en utbetalning av lön till dig en månad efter det att du avslutat din anställning. Sådana situationer brukar med juridisk term termen för din kallas condictio indebiti (återkravsrätt). Det finns ingen lagreglering om condictio indebiti i svensk rätt, däremot finns det en hel del praxis på området. Huvudregeln är att betalningar som skett av misstag skall betalas tillbaka. (se bland annat NJA 1999 s. 575) Det finns dock undantag och högsta domstolen har uttalat att man skall bedöma varje fall för sig (NJA 1933 s. 25).

Det finns några viktiga undantag till principen om återkravsrätt. När mottagaren varit i god tro (sådan situation kan föreligga om man förväntat sig att få en liknande summa och därmed inte upptäkt eller haft skäl att upptäcka att betalningen varit felaktig) och har inrättat sig efter och/eller konsumerat beloppet. Bedömningen ska även påverkas av betalarens oaktsamhet, som till viss del läggas dem till last då det trots allt är dem som gjort misstaget. Vid bedömningen kan också tiden som förflutit sedan betalningen beaktas. Ju längre tid som gått, desto svårare blir det för betalaren att kräva tillbaka pengarna.

Eftersom du själv uppmärksammade detta ska betalningen återgå. Angående din fråga om huruvida det är brutto- eller nettobeloppet som ska betalas åter, kan man till en början konstatera att skatteavdrag för lön är preliminära och slutregleras i samband med självdeklarationen, det vill säga en gång per år. Utgångspunkten är att återbetalning av felaktig lön ska påverka det beskattningsår då den felaktiga utbetalningen gjordes. Om arbetsgivaren upptäcker den felaktiga utbetalningen samma år som den gjordes ska återkravet omfatta endast nettobeloppet och då ska det felaktiga skatteavdraget regleras i nästkommande arbetsgivardeklaration.

Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt och att du känner att du fått svar. Jag skulle rekomendera dig att höra av dig till din förra arbetsgivare och ber dem förklara situationen för dig, så att mina antagandet ovan är rätt samt att du också bör ta kontakt med Skatteverket för att säkerställa att det sker riktigt med din eventuella återbetalning.

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1232)
2019-10-06 Upprättar Lawline avtal?
2019-10-03 Vad betyder "erforderlig uppvärmning"?
2019-10-03 Kan en fullmakt ges till flera personer?
2019-10-02 Bestrida faktura genom behörighetsöverskriden fullmakt

Alla besvarade frågor (73748)