Citat i reklam

Hej! Jag undrar om det är helt lagligt att använda ett citat från en mycket känd boxare i en informativ reklamfilm (till en app för smartphone för webben) genom att skriva såhär: As a great boxer once said. “If you haven’t learned the meaning of friendship you haven’t learned anything” Det ursprungliga citatet är aningen längre. Det är en 3 minuter lång film där detta sägs av en speaker röst någonstans i mitten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom USA är del av Bernkonvention för skydd av litterära och konstnärliga verk skyddas den amerikanska boxarens uttalande av den svenska upphovsrätten, så länge som skyddstiden enligt den amerikanska upphovsrättslagen inte har gått ut (se 2-3 §§ i den internationell upphovsrättsförordningen).

Den amerikanska skyddstiden löper i regel tills 70 år efter upphovsmannens död. Boxarens uttalande torde därmed fortfarande vara skyddat av upphovsrätt.

Ett undantag i den svenska upphovsrätten finns dock för citat. Enligt 22 § i upphovsrättslagen får "[v]ar och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet". 

Att använda citaträtten i reklamändamål anses dock inte förenligt med god sed. För att få göra detta måste man alltså ha upphovsrättshavarens samtycke. Du har alltså en poäng i att reklamfilmen inte kan vara helt laglig.

Den internationell upphovsrättsförordningen finns  https://lagen.nu/1994:193

Upphovsrättslagen finns https://lagen.nu/1960:729

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000