FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/05/2018

Chefs inflytande över kommunikation

Hej

Får min chef förhindra mig att mejla och på andra sätt kommunicera samt kräva att jag ska skriva på papper därdet ståratt jag inte får göra detta? Jag sa till om att mobbning pågår och nu vill de tysta mig så här.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Anställningsavtalet är i grunden ett vanligt civilrättsligt avtal. Under arbetstid bestämmer din arbetsgivare genom din chef vad du ska göra inom ramen för det du samtyckt till genom anställningsavtalet. Om din chef bedömer att du inte bör maila eller på annat sätt kommunicera med andra under arbetstid kan denne enligt min uppfattning besluta att du inte får göra det. Utanför arbetstid råder, självklart, det motsatta.

Det är svårt att uttala sig om avtalet du beskriver utan att veta hur det är utformat. Ett avtal med innebörden att du, även utanför arbetstid, rent allmänt inte får ha kontakt med andra genom mail eller liknande skulle enligt min mening aldrig kunna vara giltigt. Sannolikt skulle det betraktas som ett pactum turpe (ogiltighet på grund av omoraliskt syfte) eller jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. Om avtalet gäller att du förbinder dig att inte sprida viss information ter det sig mer sannolikt att det skulle vara giltigt.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare