Chef i praktiken, gruppledare på pappret

FRÅGA
Hej,Vi har ett fastställt organisationsschema på min avdelning som består av en chef med tre anställda under sig. Chefen har slutat och vi ska anställa en ny person och jag har fått en förfrågan om att ta över rollen som chef.Arbetsgivaren är väldigt noga med att påpeka att det inte är någon fråga om chefsroll längre, utan en form av gruppledare utan personalansvar. I övrigt ser organisationsschemat identiskt ut. Med mig då som gruppledare med tre anställda under mig.Vad innebär egentligen personalansvar? Jag kommer inte att ha något juridiskt ansvar men kommer ju att ansvara för att arbetsfördelning blir bra, att alla gör vad de ska och fokuserar på rätt saker m.m.Kan man bara ändra på en befattningsbenämning hur som helst utan att skriva om hela organisationsschemat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Huvudregeln är att det står arbetsgivaren fritt att leda och fördela arbetet, de s.k. "§ 32-befogenheterna". Det innebär att chefen t.ex. kan ta ut högre lön och ha en annan titel fastän ert organisationsschema ser likadant ut.

Om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen rekommenderar jag att du pratar med ditt fackförbund. Det kan vara så att chefens agerande strider mot någon bestämmelse i kollektivavtalet om att lika arbete ska ge lika lön eller liknande. Även om det inte gör det har du rätt till förhandling med arbetsgivaren där du biträds av fackföreningen (10 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)).

Det kan i praktiken bli resultatlöst eftersom det trots allt verkar röra sig om en befordran och inte något betungande som du tvingas gå med på. Detta bedömer dock kan din fackförening lämpligtvis ta ställning i. Om inte annat så sätter det press på arbetsgivaren och kan skapa förändring i frågan om alla arbetstagares lika villkor på arbetsplatsen.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har någon juridisk fundering.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?