FrågaKÖPRÄTTKöplagen19/07/2019

Chanser till hävning av köp för vara såld i "befintligt skick"?

hittade en bil på blocket , allt verkade ok på bild o den information jag fick per telefon . Betalade 7000 i handpenning , 10% av priset . Körde 35 mil o tittade o provkörde den , hittade en del fel , bland annat ojud i växellåda o vad jag förstod elfel , lampor som tändes o släcktes utan orsak . Kom fram till att det inte var något för mig . Säljaren godtog ej avslaget av köp , o vägrade lämna tillbaka handpenning eller ens aceptera att diskutera att få en del som kompensation , typ 1500:- . Vad kan man göra åt detta enligt lag .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån informationen i din fråga antar jag att du är en privatperson som har köpte en begagnad bil på blocket, av en annan privatperson. Således kommer mitt svar utgå från det och Köplagen (KöpL) blir tillämplig för att utreda din fråga, enligt 1 § KöpL.

Jag kommer till att börja med redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommit fram till.

Är bilen felaktig?

En vara som säljs via blocket är en vara som anses ha sålts i "befintligt skick", enligt 19 § KöpL. Detta innebär att du som köpare endast får reklamera fel då varan är i väsentligt sämre skick än vad du som köpare med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter, med fog kunnat förutsätta. Frågan blir då om felen på lamporna och växellådan kan utgöra ett sådant väsentligt sämre skick. Detta är i slutändan upp till domstol att avgöra, men enligt min mening kan elfel och lampor anses utgöra väsentligt sämre skick på bilen, eftersom lamporna och elen är en förutsättning för att bilen ska få köras i trafiken. En bil med el- och lampfel kan utgöra fara i trafiken men också för föraren, således är bilen enligt min mening att anses vara i väsentligt sämre skick än vad du som köpare med fog kunnat förutsätta vid ditt köp.

Vidare krävs det att felet på bilen har förelegat innan köpet genomfördes och att du fick bilen i din besittning, det vill säga att felet var ursprungligt fast att det inte visade sig förens senare, enligt 21 § KöpL. Utifrån informationen i din fråga kan detta vara en fråga som bli intressant för domstolen att avgöra. Detta då säljaren via telefon lämnade ok referenser angående bilens skick, samtidigt som det är svårt att se att el- och lampfel kan uppkomma efter 35 mil. Det man dock kan konstatera här är att fel föreligger då varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat till dig via telefon, enligt 18 § KöpL. Dock framkommer det inte om du undersökte bilen före köpet mer än att du såg den på bild och intog säljarens information. Om det är så att du undersökte bilen innan köpet, får du inte åberopa fel som du borde ha märkt vid undersökningen av bilen, enligt 20 § andra stycket KöpL. Blinkade lampor kan vara en sådan sak som domstolen kan anses borde ha undersökt innan köpet genomfördes. Medans Elfel eventuellt kan uppfattas som inre fel och är svårt att upptäcka vid en sådan undersökning.

Påföljder pga av fel i vara:

Enligt min mening är bilen felaktig och således har du rätt att kräva felpåföljder, enligt 30 § KöpL. Men för att du ska kunna kräva påföljderna gällande, krävs det att du reklamerar bilen till säljaren inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, enligt 32 § KöpL. Detta på grund av att den skäliga tiden hänger ihop med att varan efter avlämnandet ska undersökas i enlighet med god affärssed, enligt 31 § KöpL.

Utifrån informationen i din fråga verkar det som om du vill häva köpet, det vill säga att köpet ska gå åter och således att säljaren får tillbaka bilen och du som köpare får tillbaka dina pengar som du har lagt ut, enligt 64 § KöpL. För att du som köpare ska få häva köpet krävs det att bilens fel är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett detta, enligt 39 § KöpL. Vidare krävs det att du kan lämna tillbaka bilen oförändrad samt oförminskad, enligt 65 § KöpL. Väsentlighetskravet kan förklaras att du som köpare har gått miste om bilens huvudsakliga nytta som du hade anledning att förvänta dig av köpet. Ett exempel på när väsentlighetskravet i ditt fall är uppfyllt, är ifall inte bilen kan köras eller att den utgör trafikfara, vilket el- och lampfel kan anses utgöra.

Om du väljer att kärva hävning av köp, har du också rätt till ersättning (skadestånd) för den ekonomiska skada som du har lidit på grund av bilens fel, enligt 40 § KöpL. För att få skadestånd, ska du som köpare ha försökt att avhjälpa skäliga åtgärder för att begränsa bilens skada, enligt 70 § KöpL.

Du bör också veta att säljaren alltid har rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad även om du kräver en annan påföljd, enligt 36 § KöpL. Dock har du inte rätt till prisavdrag för bilen då den har sålts i befintligt skick, enligt 37 § andra stycket KöpL.

Sammanfattning

Du har köpt en bil i befintligt skick, eftersom du har köpt den via Blocket. Detta medför att du inte kan åberopa fel som du borde ha märkt innan köpet genomfördes och heller inte kärva prisavdrag ifall bilen skulle anses som felaktig. Gällande frågan om bilen kan anses felaktig på grund av att den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta, är en diskussionsfråga och svår att avgöra utifrån informationen i din fråga. Enligt min mening hade jag ansett att bilen var felaktig om bilens el-och lampfel är så som jag uppfattar dem efter informationen i din fråga. För att bedöma dina chanser om hävning av köpet kärvs mer information om köpet, för att väsentlighetskravet ska kunna utredas. Jag råder dig således till att i första hand vända dig till säljaren igen, för att eventuellt komma fram till en annan felpåföljd som säljaren kan gå med på, till exempel att säljaren avhjälper felet på egen bekostad. Om ni inte skulle finna en lösning rekommenderar jag dig till att vända dig till några av våra jurister här på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Maja TryggRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”