Chanser att vinna tvistemål mot bilhandlare som förmedlat bilköp

2021-08-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpt beg bil. 7år 19000mil. 180000kr. Annonserad av bilfirma. Muntligt påtalat att det var ett förmedlingsuppdrag från privat ägare. Hämtad på bilfirma. Fick med ett köpekontrkt osignerat med löfte om att signerat skulle skickas senare. Köpeskilling insatt direkt på bilägarens konto. Bilens motor och transmission har gått sönder mindre än en månad efter köpet. Bilfirman nekar ersättning för reparation. Förra ägaren till bilen nekar ersättning för reparation. Jag avser att stämma bilfirman i tingsrätten. Hur stora är mina chanser att vinna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsläget

Tillämplig lag är konsumentköplagen, då en bil är en lös sak som omfattas enligt lagen. Konsumentköplagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens skyldigheter enligt konsumentköplagen (1 § konsumentköplagen (KkL)).

Under förutsättning att bilen är behäftad med fel enligt KkL (se härvid 16-20 §§ KkL), och reklamerat i tid (23 § KkL), får du kräva något av följande: avhjälpande dvs. reparation, omleverans, prisavdrag motsvarande felet, eller häva köpet (22 § KkL). Avhjälpande är här en primär åtgärd. Om inte avhjälpande sker inom skälig tid får du kräva prisavdrag eller häva köpet (28-29 §§ KkL).

Hur stora är dina chanser att vinna?

Den processuella juridiken skiljer sig från den materiella på så sätt att det processuellt gäller att inte bara ha rätt utan att få rätt. I Sverige tillämpas fri bevisprövning i domstolarna, varför allt material av relevans bör framläggas. I tvistemål är det tillåtet med förlikning. Chanserna att vinna tvistemål är i hög grad avhängigt bevisläget. Bilen anses ha varit behäftad med fel redan vid avlämnandet eftersom felet visade sig redan efter en månad, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art (20 a § KkL). Härvid gäller omvänd bevisbörda, det ankommer på säljaren och näringsidkaren att visa på annat. Hur stor chansen att vinna är svårt att uppskatta, men ovannämnd bevislättnad förenklar processen för dig. Och onekligen ska så centrala delar av bilen som motor och transmission inte gå sönder efter dels så kort tid dels med hänsyn till den höga prissumman, vilken också beaktas i fråga om fel eftersom man med fog kan förvänta sig en motor vara i gott skick när priset är 180 000 kr.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?