Byte av namn och personnummer

2020-01-18 i Myndigheter
FRÅGA
Har en arbetskamrat som begick en grov våldtäkt i Mariannelund 2011 tillsammans med 6 andra män och dömdes till fängelse i 6 år plus att han dömts för andra brott med. Misshandel och narkotikabrott. Om han byter namn och personnummer syns inte brotten i utdraget från belastningsregister som arbetsgivaren begär in.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Det är inte möjligt att byta personnummer på samma sätt som man byter namn. Personnumren ändras endast för att reflektera informationen som används för att skapa ett personnummer.

De omständigheter som tillåter byte av personnummer är: Ändring av registrerad könsidentitet, ändring av registrerat födelsedatum och rättelse vid fel i tilldelningen. Skatteverket har en väldigt pedagogisk sida som går att ta hjälp av i frågan. Det finns också ett mål från Högsta förvaltningsdomstolen i frågan som är vägledande.

Eftersom detta föregriper din fråga är svaret att ett byte av namn inte hjälper mycket med utdrag ur brottsregistret, eftersom personnumret inte kan ändras utan vissa specifika anledningar. Din kollega kan därför inte undgå spåren av sina tidigare brott genom byte av indentitetsuppgifter.

Även om han lyckas byta personnummer kommer det vara registrerat, och han kommer få det som är registrerat på båda personnumren i utdraget.

Jag hoppas detta har bringat lite mer trygghet kring detta

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (354)
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?
2020-09-12 Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?
2020-09-09 Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?
2020-09-07 Hur vet man att brev till häktet når fram?

Alla besvarade frågor (84215)