Byte av hyresvärd

Vid köp av hyresfastighet, när inträder köparen som ny hyresvärd i lagens mening, vid köpeavtalets ingående eller först vid tillträdet (dvs när den faktiska affären går igenom, pengar överförs etc)?

Tack!


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta när den som köpt en hyresfastighet träder i den gamla hyresvärdens plats. Detta förhållande regleras i jordabalkens (JB) sjunde kapitel

Vad säger lagen?

I 7:17 första stycket JB framgår att hyra eller annat vederlag för en hyresfastighet tillkommer den nya ägaren om den förfaller till betalning efter tillträdet. Vi tar ett exempel för att illustrera detta.

Vi utgår från att hyra för en lokal förfaller till betalning den 25:e augusti. Om lokalen säljs och tillträdet för den nya ägaren sker den 26:e augusti går hyran till den förra ägaren. Sker tillträdet istället den 20:e augusti är det den nya ägaren som får hyran. Det avgörande är alltså om tillträdet sker före eller efter förfallodagen.

I andra meningen i samma bestämmelse yttras även att den nya hyresvärden efter tillträdet i övrigt får råda över fastigheten på det sätt tillkommer en fastighetsägare enligt upplåtelseavtalet.

I 7:17 andra stycket framgår dessutom att den nya fastighetens ägare efter tillträdet är skyldig att fullgöra den tidigare hyresvärdens förpliktelser.

Sammanfattning

Slutsatserna man kan dra av detta är att fastighetens nya ägare i praktiken blir hyresvärd i och med att han eller hon tillträder fastigheten.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Du är välkommen att återkomma om det skulle vara något mer.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning