FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal29/09/2018

Byte av hyresrätt och beaktansvärda skäl

Hej!

Jag och min partner vill byta vår hyresrätt. Vi har hittat ett annat par att byta med, inga konstigheter.

Jag har läst att man skall ange beaktansvärda skäl och undrar därför följande;

Vår lägenhet är handikappsanpassad. Vi är inte i behov av anpassningen. Vi flyttade in i lägenheten för två år sen eftersom det var akut och brist på övriga alternativ. Vår bytespart är däremot i behov av anpassningen i vår lägenhet. Det är ett äldre par som i nuläget bor i lägenhet med trappor, vilket inte funkar pga deras ålder.

Är detta skäl nog för att få igenom ett byte?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först kommer jag att gå igenom lite av den lagreglering som finns angående byten för att därefter gå in på er situation.

Hyresrättsförhållanden regleras främst i jordabalkens 12 kap. Huvudregeln vid byten är att hyresvärden måste ge sitt samtycke (12 kap. 32 §). Eftersom det rör sig om två hyresförhållanden behöver också de ni byter med samtycke från sin hyresvärd. Vägrar en hyresvärd är det möjligt att vända sig till hyresnämnden för att få tillstånd (12 kap. 35 §). Om en hyresgäst har beaktansvärda skäl för att byta och ett byte kan ske utan olägenhet för hyresvärden så ska hyresnämnden meddela tillstånd för bytet. Beaktansvärda skäl kan t.ex. vara nytt arbete på annan ort eller att en växande familj behöver mer utrymme. Att bytet ska kunna ske utan olägenhet för hyresvärden innebär att den nya hyresgästen ska kunna godtas. Om hyresgästen kan visa att det inte finns brister i betalningsförmåga eller förmåga att vårda lägenheten borde detta i de flesta fall vara tillräckligt.

Det är för mig svårt att bedöma era förutsättningar på den knappa information jag har eftersom även sådana saker som lägenhetens läge, bostadssituationen på orten och liknande kan vara av intresse. Det framgår inte heller av din fråga vad du och din partner har för intresse av att byta. Något jag kan säga är att det par ni planerar att byta med verkar ha goda skäl för ett byte av lägenhet. Det ni bör göra är att ta kontakt med era respektive hyresvärdar och grundligt motivera ett byte och presentera information om det par ni vill byta med. Ofta ligger det i hyresvärdens eget intresse att tillåta ett byte eftersom de slipper arbetet med att söka ny hyresgäst. Med en rimlig motivering och godtagbara hyresgäster att byta med torde det vara ovanligt att hyresvärden vägrar. Först om hyresvärden sätter sig på tvären ska ni börja fundera på att ta kontakt med hyresnämnden.

Jag kan rekommendera information som tillhandahålls av Hyresgästföreningen och Hyresnämnden för ytterligare information.

Jag hoppas det besvarade din fråga! Är det något annat du funderar på är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Lawline RådgivareRådgivare