Byte av bostad och övertagande av bostad

2015-04-10 i Bodelning
FRÅGA
hej Ja är gift sedan 6 år tillbaka och står på hyreskontracktet med värden.min fru insjuknade i stroke ett år innan vi flyttade hit så hon kom hit en vecka efter ja flyttat in. mm frågan vid bodelningen hur långt ska ja ta hänsyn vid skilsmässa om att försöka byta (hr försökt under ett år utan att lyckas med detta men nu kräver hon att ja ska byta lägenheten obs.vi har inga gemensamma barn men ja har ett sedan tidigare å det är inte lätt då att sätta sej i en mindre lägenhet som kanske är det troligaste senariumet vid ett måste byta . måste ja byta enligt lag eller kan ja förlora lägenheten vid skilsmässa om ja står som ensam på hyrskontracktet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Som huvudregel gäller att en make inte får avhända sig (ex. sälja eller byta) den gemensamma bostaden som makarna har, utan att samtycke föreligger från den andra maken (7 kap. 5 § äktenskapsbalken). En bostad räknas som gemensam om den är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (7 kap. 4 §). Det krävs sålunda inte att båda makarna ständigt och endast bor i denna bostad, utan det är huvudsakliga syftet med bostaden som är det väsentliga. Det finns inget i din fråga som starkt antyder att hyresrätten inte skulle betraktas som er gemensamma bostad (trots att du står skriven på hyreskontraktet), varför jag utgår ifrån detta.


Byte av gemensam bostad och bäst behov av bostad

Som jag nämnde ovan, är utgångspunkten att en make inte får byta den gemensamma bostaden mot en annan bostad, om den andra maken inte lämnar sitt samtycke till detta. Emellertid kan ett byte äga rum, trots bristande samtycke, om den andra maken inte kan lämna giltigt samtycke (ex. pga. sjukdom) eller om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad har skett (7 kap. 7 §).

Genom bodelningen uppkommer vanligen frågan om vem som ska överta en bostad. Här gäller principen om bäst behov. Utgångspunkten är att det är den som bäst behöver bostaden som ska få den i avräkning på sin lott (11 kap. 8 §). Detta innebär, kort och gott, att den som har störst behov av bostaden ska tilldelas den och bostadens värde ska avräknas på makens lott, det vill säga så kompenseras maken som inte får bostaden (för hyresrätter kan en kompensation dock ofta inte komma i fråga, eftersom en hyresrätt inte åsätts något värde). Vid behovsprövningen beaktar domstolen bland annat makarnas möjlighet att skaffa annan bostad, makarnas hälsa och ålder, om det finns barn och att den ena maken har ensam vårdnad om barnet samt avståndet till makarnas arbetsplats. I din situation har din maka en sjukdom, vilket kan tala för att hon bör överta lägenheten. Dock har du ett barn och detta är en omständighet som talar till din fördel. Det går inte att klart svara på vem som kommer få ta över lägenheten om ni skulle skilja er, utan en helhetsbedömning måste göras av samtliga relevant omständigheter.

Sammanfattningsvis så finns det inget krav på att du måste byta er hyresrätt. Ditt samtycke ska finnas för att byta ska kunna genomföras. Om ni väljer att skilja er, så kan du förlora bostaden om din maka anses ha störst behov av den. Det viktigaste är inte vem som står skriven på hyreskontrakten, utan vad lägenhet är avsedd att användas till. Om din maka skulle överta hyresrätten, har hon rätt att träda i ditt ställe som hyresgäst, även om hon alltså inte är skriven på kontraktet (12 kap. 33 § jordabalken).

Hoppas att svaret var till hjälp. Har du följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via mail.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2582)
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?
2020-08-04 Hur går en bodelning till?
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (82638)