Byta lås på samägd fastighet

2019-06-06 i Fastighet
FRÅGA
Har jag rätt att byta ut lås till fastighet som min fd sambo och jag äger tillsammans? Sambon flyttade från fastigheten för 2,5 år sedan och är folkbokförd på annan adress sedan dess.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning

Ett samboförhållande anses avslutat när samborna flyttar isär, 2 § Sambolagen (SamboL). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, 3 § SamboL. När ett samboförhållande upphör kan någon av samborna påkalla bodelning och då ska samboegendomen delas lika mellan samborna. Denna begäran måste framställas senast ett år efter att förhållande upphört, 8 § SamboL. Skulle det vara så att du tillskiftats fastigheten genom bodelning äger du den själv och har således rätt att byta lås på den. Jag utgår dock ifrån att någon bodelning inte skett och att ni således fortfarande samäger fastigheten.

Samägande

Enligt 2 § Samäganderättslagen ska beslut kring den samägda egendomen som huvudregel tas med samtliga ägares samtycke. Att byta lås på en samägd fastighet utan den andras samtycke kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalken. Genom bytet av låset rubbas den andra ägarens besittning till fastigheten. En besittningskränkning föreligger så snart gärningen medför avsevärd svårighet att disponera egendomen på samma sätt som tidigare. Under 2013 fälldes en sambo som bytte lås på en gemensamt ägd fastighet för egenmäktigt förfarande i tingsrätten. För att bytet av låset ska vara brottsligt krävs dock att din sambo vållas skada eller olägenhet till följd av bytet. Man skulle möjligen kunna argumentera för att han inte vållas någon olägenhet genom låsbytet på grund av att han ändå inte bott där på 2,5 år.

Slutsats: Om ni inte gjort någon bodelning och således samäger fastigheten kan det vara brottsligt att byta lås utan din sambos samtycke.

För vidare rådgivning rekommenderar jag Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (474)
2020-05-17 Syskon som bor i samägt boende
2020-05-17 Träd skymmer grannens utsikt - vad gäller?
2020-05-13 Åverkan på annans fastighet, vilket grannelagsrättsligt ansvar har skadevållaren?
2020-05-11 Vad säger lagen om störande grannar?

Alla besvarade frågor (80290)