Byta lås på hyresgästs torp

FRÅGA
Jag privat-hyr ett torp. Efter att jag inte kunnat betala hyran enligt överrenskommelse, så bytte torpägaren ut låset. Jag har inte kommit in eller kunnat hämta mina saker på 7 mån. Nu kräver han betalning även för den tiden, annars får jag ingen nyckel. Har han rätt att göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att du hyrt torpet för att bo i.

Givetvis kan han inte göra så. Det är till och med brottsligt, då det utgör egenmäktigt förfarande att till exempel låsa in någons saker eller byta lås på någons bostad (8 kap 8 § brottsbalken).

I den mån han inte gett dig tillträde till torpet har han brutit mot ert avtal, och har inte rätt att få betalt för den tid han förhindrar dig att använda torpet. I den mån du lidit ekonomisk skada på grund av att han brutit mot avtalet – till exempel kostnader för annat boende, i den utsträckning detta kostat mer än hyran för torpet – har du rätt att få denna ersatt. Även om han har haft rätt att säga upp ditt hyresavtal, och inlåsningen så att säga skett efter att ert avtalsförhållande upphört, har du rätt att få skadestånd för den ekonomiska skada du lidit av att inte ha tillgång till dina saker (2 kap 2 § skadeståndslagen). Jag bör kanske vara tydlig med att det inte nödvändigtvis rör sig om några stora summor, utan endast för att täcka de kostnader den olagliga inlåsningen inneburit för dig.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av avtalsbrott (43)
2020-02-03 Vad kan jag göra om min motpart begått ett avtalsbrott - konkurrensklausul?
2019-10-14 Skadestånd p.g.a. underlåtenhet att lämna meddelande
2019-09-29 Konkurrens, skadestånd
2019-07-13 Kontraktsbrott vid avelsrätt

Alla besvarade frågor (77289)