FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt07/02/2014

Byggnadstillbehör

Hej När min son nyligen flyttade in i sin lägenhet hade förre hyresgästen lämnat sin diskmaskin. Ett övertagande genom köp hade nämnts i diskussionerna men något avtal träffades aldrig. Diskmaskinen fanns sålunda kvar vid tillträdet. Kan min son hävda att den avflyttade hyrestagaren förverkat rätten till maskinen?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Vad som anses vara tillbehör till en fastighet regleras i Jordabalken 2 kap (https://lagen.nu/1970:994). I ert fall blir det fråga om diskmaskinen kan anses vara byggnadstillbehör enligt JB 2 kap 2 §.

Lagrummet stadgar att fast inredning som är ägnat för stadigvarande bruk hör till byggnaden. Begreppet ”stadigvarande bruk” innebär att föremålet typiskt sett ska vara till nytta oavsett vem som äger fastigheten och att det finns ett objektivt samband med byggnaden. 

I NJA 1996 s. 139 (https://lagen.nu/dom/nja/1996s139) bedömdes en diskmaskin utgöra byggnadstillbehör, vilket det troligtvis kan anses vara även i ert fall. Eftersom den avflyttade hyresgästen inte tydligt avtalat med er om det motsatta så har diskmaskinen blivit byggnadstillbehör.

Vänliga hälsningar, 

Louise EskesenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”