Byggnad på ofri grund

2019-09-15 i Fastighet
FRÅGA
Tre syskon äger en stor tomt. Två av syskpnen har var sitt fritidshus på tomten. Är dessa hus att betrakta som varande på "ofri grund"?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om byggnad på ofri grund finns i Jordabalken (1970:994).

Fast egendom är jord, och denna är indelad i fastigheter (1 kapitlet 1 § Jordabalken). Du undrar huruvida stugorna är att anse som fastighetstillbehör till fastigheten (tomten), eller om de kan tänkas utgöra byggnad på ofri grund.

Byggnad på ofri grund

Byggnad på ofri grund är alltså inte att anse som fastighetstillbehör, utan är lös egendom. En byggnad betraktas vara på ofri grund om den uppförts på mark som ägs av annan.

I ditt fall är dock alla syskon ägare till själva fastigheten.

Hur ska man se på samägandet av fastigheten?

Jag förmodar att någon avstyckning av tomten inte gjorts, och att syskonen inte nödvändigtvis äger en specifik bit av tomen utan innehar ideella procentuella andelar av tomten.

Regler om avstyckning av fastigheter finns bl a i 10 Kap Fastighetsbildningslagen och i Jordabalken.

Fastighetstillbehör

Om inget avtal föreligger gäller som huvudregel att det som fastighetsägaren tillför fastigheten är att anse som fastighetstillbehör (2 kapitlet 1 § Jordabalken). Detta innebär att stugorna inte kan anses vara på ofri grund.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (475)
2020-05-30 Fråga om det är tillåtet att uppföra altan på en uteplats i en hyresrätt
2020-05-17 Syskon som bor i samägt boende
2020-05-17 Träd skymmer grannens utsikt - vad gäller?
2020-05-13 Åverkan på annans fastighet, vilket grannelagsrättsligt ansvar har skadevållaren?

Alla besvarade frågor (80629)