FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/11/2018

Byggnad på ofri grund

Vad menas med stuga på ofri grund?

Vi har en förening som ägs av 16st stugägare. Föreningen köpte fastigheten. Är stugan på ofri grund. ?

Kan en av oss avstycka en tomt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Byggnad på ofri grund

Med stuga/hus/byggnad på ofri grund är en byggnad som har uppförts på annans fastighet (mark). I de flesta fallen har byggnadens ägare rätt att nyttja fastigheten genom ett nyttjanderättsavtal, 7 Kap Jordabalken. Byggnad på ofri grund är lös egendom. Det som avgör om stugan är på ofri grund är om den ägs av annan än den som äger fastigheten (marken). För att stugan ska vara på ofri grund ska er förening äga stugan, men någon annan äga marken den står på. Om er förening äger både stugan och fastigheten (marken) blir det då fråga om fast egendom och byggnaden blir ett fastighetstillbehör, 2 Kap 1 § Jordabalken.

Avstyckning

Regler om avstyckning av fastigheter finns i 10 Kap Fastighetsbildningslagen och i Jordabalken. För att kunna begära avstyckning ska vara ägare av fastigheten. Här är det viktigt att skilja på i första hand om det är er förening som står som ägare som en juridisk person eller om det är ni som stugägare som tillsammans står som ägare i det senare fallet blir Samäganderättslagen tillämplig. I andra hand har det betydelse om ägaren av fastigheten (er förening eller ni stugägare tillsammans) även äger marken/ fastigheten som stugan står på. I det fall ni stugägare äger stugan tillsammans och inte föreningen och ni även äger fastigheten som stugan står på så blir en avstyckning möjlig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Azra DelkicRådgivare