Bygglov - preskriptionstid och handläggningstid

2021-06-18 i Myndigheter
FRÅGA
Vi har gjort en tillbyggnad utan bygglov för 11 år sedan. Är det preskriberat?Vi har dessutom skickat in en fråga om bygglov för 5 år sedan men inte fått något svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att genomföra tillbyggnad krävs som du säger bygglov (9 kap. 2 § 2 pt. Plan- och bygglagen [2010:900] [PBL]). Ifall ett bygglov saknas så innebär det att tillbyggnaden uppförts olovligen, vilket brukar kallas svartbygge. Preskriptionstiden för svartbyggen är 10 år, varför det olovliga uppförandet av tillbyggnad är preskriberat (11 kap. 20 § 2 st. PBL).

Byggnadsnämnden ska handlägga bygglovsärenden skyndsamt och meddela beslut inom tio veckor från antingen ansökningsdatumet eller från den dag komplettering till ansökan inkommit (9 kap. 27 § PBL). Det innebär således att nämnden inte givit beslut om bygglov inom tidsfristen, eftersom ni väntat på svar i fem år. Min rekommendation är att ni kontaktar byggnadsnämnden på nytt och ifrågasätter varför ni inte fått något besked. Varje kommunal nämnd är en myndighet och alla myndigheter måste följa grunderna för god förvaltning (1 § 2 st. Förvaltningslagen [2017:900] [FL]). En utav grunderna avser en serviceskyldighet och en skyldighet om tillgänglighet, vilket innebär att nämnden är skyldig att verka för en smidig och tillgänglig kontakt med enskilda personer (6 och 7 §§ FL).

Om en myndighet inte uppfyller kraven om service och tillgänglighet så kan en JO-anmälan utföras. JO:s (Justitieombudsmannens) uppgift är att granska myndigheter, varför den kan rikta kritik mot en myndighet som inte uppfyller lagens krav. Om du vill veta mer om hur en anmälan genomförs och annan information om JO, besök JO:s hemsida.

Om du i framtiden är i behov av fortsatt vägledning får du gärna kontakta Lawline på nytt!

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (431)
2021-08-01 Var folkbokför jag mig om jag saknar bostad?
2021-07-27 Räknas mallar som domstolarna har till stöd för domskrivning som allmänna handlingar?
2021-07-25 Kan jag byta efternamn?
2021-07-17 Krävs strandskyddsdispens för växthus?

Alla besvarade frågor (94568)