FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt13/04/2022

Bygglov och preskription

Hej! Vi har sålt en fastighet med sjötomt vid Mälaren. På tomten byggde vi ett båthus 1986 som vi med isens hjälp rev 2007. Ritningar för nytt båthus upprättades och gicks igenom med stadsarkitekten i Enköping. Detta båthus försågs även med en bastu och blev något större än det ursprungliga. Utförandet accepterades av stadsarkitekten med kommentaren: Det är helt ok att bygga, dock hade det inte varit ok utan det ursprungliga bygglovet. Dessa ritningar skickades in till kommunen men verkar inte ha blivit diarieförda, vilket ställer till problem för den nya ägarens planer. Fast.beteckning Haga 2:181, Enköping Fråga 1: Gäller regeln preskriptionstid 10 år? Fråga 2: Kan nuvarande ägare gå vidare med planer på bygglov i anslutning till båthuset? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Bygglov

Jag tolkar din fråga som att ritningarna till föregående bygglov inte har diarieförts. Diarieföring har betydelse mot bakgrund av att medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Om detta missas så innebär det dock inte att det inte föreligger något beslut om bygglov. 

Preskriptionstiden för olovligt uppförd byggnad (dvs om man bygger utan lov) är 10 år (11 kap. 20 § andra stycket plan- och bygglagen, PBL). Detta innebär att byggnadsnämnden  förlorar rätten att förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse när 10 år har förflutit sedan överträdelsen. Med andra ord kan inte kommunen nu kräva återställande av förändringen. Däremot kan de vägra bygglov för nya åtgärder innan de olovliga är återställda. Det kan med andra ord ställa till problem för den som köpt en byggnad utan bygglov och vill bygga nytt. 

Om det inte fanns bygglov för åtgärden kan därför den nya ägaren behöva ansöka om bygglov i efterhand. Bygglovsansökan kommer då att behandlas precis som vilken annan som helst (9 kap. 2 och 30 § PBL). Resulterar det i att bygglov beviljas så står det fastighetsägaren fritt att gå vidare och ansöka om bygglov för de nya ändringarna som denne vill genomföra. Beviljas inte bygglov måste ägaren dock återställa den tidigare ändringen för att kunna ansöka om nytt bygglov. I det fall som du beskriver verkar det dock som att bygglov för den tidigare åtgärden fanns. Har du dessutom dokumentation sparad själv så ska det inte medföra problem att kommunen har slarvat med sin diarieföring. 

Sammanfattning och råd 

Om man inte har bygglov för en ändring/byggnation så kan det ställa till problem för en ny ägare som vill ansöka om bygglov på nytt. Detta trots att kommunen efter 10 år inte kan kräva att den tidigare ändringen ska återställas. Om bygglov beviljas i efterhand står det dock den nya ägaren fritt att ansöka om bygglov för en ny ändring. 

Att kommunen har slarvat med sin diarieföring är dock något annat än att bygglov inte beviljades. Du/ den nya ägaren bör därför kontakta byggnadsnämnden i kommunen och fråga om vilka beviljade bygglov som finns på fastigheten. 

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! 

Med vänlig hälsning, 

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000