Bygga ut altan utan bygglov

2019-08-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi har byggt ut vår altan 90 cm utan bygglov, den är ca 1,20 m över marken. Vi bor i radhus, vad händer om grannarna anmäler oss?Övriga två fastigheter i radhuslängan bortanför oss har också byggt ut på samma sättVåra grannar har även den 'goda smaken' att inte klippa sin häck mellan oss så den svajar 3-5 meter hög men det gissar jag är ok?!HälsningarÅsa
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det krävs byggnadslov för altanbyggen vid den egna villan. För mindre altanbyggen krävs det dock ibland inte bygglov, det finns inga exakta mått att luta sig mot men enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. I det fallet bedömde domstolen att en altan med en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan krävde bygglov. Den får inte sticka ut mer än 3,6 meter från bostadshuset. Den får heller inte vara högre än 1,7 meter och får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Min rekommendation för er är att mäta altanen och se ifall måtten överskrider de ovan nämnda siffrorna, om de gör det kan påföljderna i första hand att ni tvingas riva den delen av altanen som ni byggt, detta går även att överklaga hos byggnadsnämnden. I andra hand att ni tvingas betala byggsanktionsavgift. Summan för denna avgift beräknas genom (0,25 prisbasbelopp (45 500) + 0,025 prisbasbelopp/ m2 ). Om måtten inte överskrider dessa siffror är min bedömning att ni inte behöver oroa er över grannens anmälan.

Gällande grannens häck så får man i Sverige ha väldigt höga häckar utan att det strider mot lagen. Men den får till exempel inte störa sikten för trafik

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1961)
2020-08-04 Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?
2020-08-04 Hur beskattas en gåva av en fastighet?
2020-08-01 Hus på ofri grund
2020-07-30 Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (82718)