Bygga brygga på annans mark

2015-08-24 i Servitut
FRÅGA
Hej,Vi har tre grannar som sommarstugor intill vattnet. Dom äger dock inte marken i vattnet utan det gör vi. Får dom bygga bryggor i vattnet utan tillstånd från oss? Finns det någon lag som reglerar detta?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Grannarna får inte bygga på er mark utan tillstånd. Situationen du beskriver kan man reglera med hjälp av servitut. Ett servitut är ett avtal om att en fastighet äger rättighet på en annan fastighet. Servitut regleras av 14 kap. Jordabalken (1970:994), JB. I lagen finns diverse bestämmelser om bland annat att ett servitut inte får vara för betungande för er fastighet samt att servitut upplåts skriftligen, 14 kap. 5 §. Ändamålet med servitutet ska anges i avtalet. Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret. Genom detta kan ni säkerställa att servitutet gäller mot en ny ägare till den tjänande fastigheten. Inskrivning sker genom en ansökan till Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet, se här.

Den som bygger en brygga på er mark utan tillstånd gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, se 8 kap. 8 § Brottsbalken (1962:700).

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Det framgår inte helt tydligt av frågan hur markägosituationen ser ut. Om det är så att grannarnas fastigheter når ända ner till stranden kan rättsläget se annorlunda ut som jag tolkar det, se nedan: Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 7 § Den som äger strand vid någon annans vattenområde har rätt att för sin fastighets behov ha mindre brygga, båthus eller någon annan sådan byggnad vid stranden, om inte vattenområdets ägare genom byggnaden lider skada av någon betydelse.
2018-01-12 09:11
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (263)
2020-10-01 Kan ett servitut förhindra uppförandet av en byggnad på den tjänande fastigheten?
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?

Alla besvarade frågor (84720)