Butiksköp eller distansavtal?

Hejsan.

Det är så att jag har köpt en surfplatta. Jag beställde den på nätet, alltså la den i varukorgen och tryckte på beställ och valde att hämta ut den i en av företagets butiker, där betalade jag också för den. Har jag rätt till distansköplagens ångerrätt på 14 dagar nu eller räknas detta som ett "butiksköp" då jag hämtade den i deras butik?

Lawline svarar

Hej!  Roligt att du vänder dig till lawline för dina frågor!

Ett distansavtal definieras i 1 kap. 2 § distans- och hemförsäljningslagen som ett "avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans".

Det som avgör om ditt köp är att se som ett distansköp är således om avtalet har ingåtts på företagets hemsida. För att det ska klassas som ett distansavtal måste företaget vidtagit någon eller några särskilda åtgärder för att organisera försäljningen på nätet (se prop. 2004/05:13 s. 121 f).

Förarbetena ger exempel på vad som kan omfattas av begreppet distansavtal och ett företag som erbjuder en vara på nätet där kunden beställer varan genom att klicka på en symbol på skärmen är inom ramen för begreppet. Om dock det huvudsakliga syftet med företagets marknadsföring på nätet varit att locka kunder till sin butik så är det inte att betrakta som ett distansavtal. Vidare uttrycks det att det inte anses som ett distansavtal där företaget och konsumenten träffas för att i samband med att avtalet ingående diskuterar det närmare avtalsinnehållet (a.prop. s. 122).

Med hänsyn till dessa uttalanden i förarbetena bör ditt köp, självklart beroende på mer specifika omständigheter, vara att klassa som ett distansavtal då, utan inbördes relevans, avtalets innehåll mest troligen var bestämt när du träffade företaget och betalade, att företaget ombesörjt transport till butiken där du skulle hämta den, att varukorgen på hemsidan är en sådan "symbol" som avses i förarbetena samt att marknadsföringen på hemsidan inte skett i syfte att locka dig till butiken. 

Eftersom att ditt köp är att klassa som ett distansavtal, har du ångerrätt enligt lagen, se vidare 2 kap. 9-16 §§.


Jag hoppas jag svarade på din fråga.

Distans- och hemförsäljningslagen hittar du här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Distans--och-hemforsaljningsla_sfs-2005-59/

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning