Butikskontrollants rätt att utföra kroppsvisitation

2016-08-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Får en butiks kontrollant kroppsvisitera mig eller är det att vänta på polisen som gäller ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om envarsgripande finns i rättegångsbalken (RB) och regler om kroppsvisitation finns i polislagen (PL).

En butikskontrollant har precis som alla andra rätt att utföra ett envarsgripande enligt 24 kap. 7 § 2 st RB. För att detta ska bli aktuellt så måste personen begått ett brott på vilket fängelse kan följa och påträffas på bar gärning eller flyende fot. Alla som utfört ett lagligt frihetsberövande, vilket ett envarsgripande är, får utföra en ytlig kroppsvisitation om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand vilket framgår av 19 och 29 §§ PL. Med säkerhetsskäl menas både den som gripits säkerhet, den gripnes och personer i omgivningen. Detta kallas skyddsvisitation och innebär att butikskontrollanten ytligt får undersöka det en person bär med eller på sig och ta om hand farliga föremål. En butikskontrollant får dock inte utföra en kroppsvisitation med något annat syfte än detta. Skulle butikskontrollanten påträffa föremål som är bevis, stöldgods eller förverkat gods, t ex vapen, så får butikskontrollanten beslagta föremålen enligt 24 kap. 7 § RB men denne får alltså inte genomföra kroppsvisitationen med syfte att hitta saker att ta i beslag.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1061)
2020-09-20 Arbeta inom grundskola efter bötesbrott
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?
2020-09-18 Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?

Alla besvarade frågor (84313)