Butikskontrollant - envarsgripande?

Jag stal en jacka för ett tag sedan , inga larm el så gick , en civilklädd butikskontrollant kommer springande bakifrån 20-30m tänkte inte på det då , hunnit passera 4-5 andra butiker redan , men när han börjar hålla fast min arm o säga att jag måste följa med osv känndes det konstigt.. somsagt undrar om de får göra så ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En butikskontrollant har i sig inga extra befogenhet när det gäller att ta itu med personer som misstänks ha stulit från butiker. Men, precis som alla personer i Sverige har kontrollanten rätt att göra ett så kallat envarsgripande (24 kap. 7 § rättegångsbalken). Ett envarsgripande avser att en privatperson griper en gärningsman och överlämnar denne till polisen.

Envarsgripande

För att man ska få göra ett envarsgripande måste tre krav vara uppfyllda.

1. Ett brott måste ha begåtts.

2. Brottet måste ha fängelse i straffskalan.

3. Gärningsmannen påträffas på bar gärning eller på flyende fot.

I ditt fall har en jacka stulits, de brott som rimligen kommer på fråga då är ringa stöld och stöld av normalgraden (8 kap. 1-2 § brottsbalken). Vi kan här konstatera att ett brott begåtts. Vidare kan man utläsa av lagtexten att båda brotten kan leda till fängelsestraff. De två första kraven för ett envarsgripande är uppfyllda. Frågan är om sista kravet är det?

I ett fall från hovrätten blev en man som tagit ett par skor från en butik envarsgripen. En väktare hade sett honom och bevakat honom i ca 10 minuter. Precis som du hade denna man hunnit passera andra butiker också, varför han ansågs vara "på flyende fot" (RH 2009:20). Vi kan därför anta att butikskontrollanten hade rätt att göra ett envarsgripande.

Butikskontrollantens befogenhet

Även om kontrollanten har rätt att göra ett envarsgripande får inte detta gå till hur som helst. Därför bör vi undersöka huruvida kontrollanten fick gripa tag i din arm eller inte. Vid ett envarsgripande har kontrollanten rätt att använda "försvarligt våld" (10 § och 29 § polislagen). Det är svårt att definiera vad som är försvarligt våld eftersom det beror på varje enskild situation. Om det fanns risk för att du skulle springa iväg kan det ha funnits ett behov av att hålla i armen. Som första steg vore det dock rimligare att först be dig stanna och därefter förklara att du var misstänkt för stöld. I första hand ska man förstås lösa situationen utan våld.

Du nämner också att kontrollanten har tjatat på dig att följa med; om du faktiskt blev tvingad att följa med till en annan plats kan detta också överskrida kontrollantens befogenhet. I ett fall från hovrätten tvingades en man misstänkt för stöld i en butik in på ett lager av en kontrollant. Mannen behövde gå ca 50 m från platsen där envarsgripandet skedde. Rätten ansåg att kontrollanten inte hade handlat rätt (RH 2008:58). Det bör också nämnas att kontrollanterna skyndsamt ska kontakta polis och lämna över dig; de har ingen rätt att hålla kvar dig under en längre tidsperiod eller bete sig illa gentemot dig på annat vis.

Slutligt svar

Min uppfattning av situationen är att kontrollanten som stoppade dig antagligen har haft rätt att göra som hen gjorde. Vad som avgör situationen är ifall det var försvarligt våld att hålla dig i armen. Saker som kan påverka är hur hårt du blev hållen, om du blev dragen eller liknande. Om något sådant skedde kan kontrollanten ha betett sig fel men från vad jag kan läsa verkar allt ha gått rätt till i lagens mening.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”