Butikanställdas ansvar vid stöld ur kassan.

FRÅGA
Hej!Jag jobbar i en butik. För några veckor sen blev butiken rånad. Jag och min kollega jobbade den dagen och båda var upptagna med andra kunder. Tjuven passade på just då (när det var mycket kunder i butiken) att gå in och öppna kassan och tog 2400 kr. Nu säger min chef att vi är betalnings skyldiga? Har de rätt att säga så? Har de rätt att att säga att vi är skyldiga de pengar? Chefen vill att jag och min kollega betalar 1200 kr var och lägger det tillbaka till kassan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i den här typen av fall är att arbetsgivare har ett så kallat principalansvar för sina anställda vilket innebär att arbetsgivaren ansvarar för de sakskador som en arbetstagare orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten enligt skadeståndslagen 3 kap. 1 §. Stöld av kontanter räknas som en sakskada.

I undantagsfall kan arbetstagare bli personligt ansvariga enligt skadeståndslagen 4 kap. 1 § men då ska så kallade ”synnerliga skäl” föreligga. Synnerliga skäl kan vara exempelvis att man slår på något med avsikt att förstöra saken eller begår samma grova fel flertalet gånger trots tillsägelser.

Att tänka på är att skadeståndslagen är dispositiv d.v.s. att lagen går att avtala bort. Så läs igenom ditt anställningsavtal och se om det står något om arbetstagares betalningsansvar. Även om det nu står i avtalet att du ska bli betalningsskyldig för att du inte har haft uppsikt över kassan så har jag svårt att se att det avtalsvillkoret skulle hålla i domstolen. Det avtalsvillkoret skulle troligtvis ändras eller ogiltigförklaras då det borde ses som oskäligt att låta arbetstagare ansvara ekonomiskt för mindre förseelser. Jag har tyvärr inte alla omständigheter om precis vad som skett i detta fall men utifrån de omständigheter som framgått i din fråga så är du med allra största sannolikhet inte betalningsskyldig för den stöld som skett i butiken.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,


Marcus Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?