Bundenhet vid köp av fast egendom

2021-01-27 i Anbud och accept
FRÅGA
Vid vilken tidpunkt är parterna ( alltså säljare och köpare) bundna vid ett köp av en fastighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att det ska komma till stånd ett giltigt köp av en fastighet (fast egendom) finns ett antal formkrav som måste vara uppfyllda. Formkraven finns i 4 kap. 1 § jordabalken. När de uppfyllts har det kommit till stånd ett giltigt köp som båda parter är bundna till. Det som krävs är dels att:

- Det ska vara en skriftlig köpehandling där det framgår tydligt att säljaren vill överlåta fastigheten till köparen och att köparen vill ha fastigheten. Muntliga avtal av köp av fast egendom är inte giltiga.

- Det ska framgå i köpehandlingen vad det är för objekt som köpet handlar om. Här är det vanligt att använda sig av fastighetsbeteckning.

- I köpehandlingen ska köpeskillingen framgå, det vill säga vad fastigheten kostar.

- Köpehandlingen ska vara underskriven av båda parter, köpare och säljare.

Om alla dessa villkor är uppfyllda finns ett giltigt köp av fastighet.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (346)
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?
2021-09-30 Bokning av hotellrum
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp på Facebook marketplace
2021-09-28 Avtal, anbud och accept?

Alla besvarade frågor (96356)