Bundenhet vid avtalsslut

2016-11-29 i Anbud och accept
FRÅGA
Från vilken tidpunkt gäller ett köpeavtal AA12, som undertecknats av köparen den 15 oktober och godkänts med säljarens underskrift den 5 november samma år. Båda underskrifterna ska ju finnas med för att avtalet ska vara giltigt, men från vilken tidpunkt är avtalet giltigt?
SVAR

Först bör man undersöka huruvida AA12 innehar några särskilda villkor gällande detta; vilket berörs i punkt 4 bland villkoren och nämner att säljare och köpare skall båda underteckna för avtalets slutande.

Detta förstärks också enligt den juridiskt vedertagna kontraktsprincipen; då inträder bundenhet då motparten har signerat avtalet - det vill säga i ditt fall när säljaren undertecknade avtalet den 5 november.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (305)
2020-11-30 Vad innebär anbud?
2020-11-30 Vad innebär en accept?
2020-11-20 Kan en säljare ändra priset på en vara innan köp?
2020-11-01 Innebar mitt telefonsamtal med en blocket-spekulant ett bindande avtal?

Alla besvarade frågor (86843)