Bundenhet vid avtal om fiberanslutning

2016-09-30 i Anbud och accept
FRÅGA
Har skrivit på ett avtal 2014-12-22 angående fiberanslutning till min villa.Fick tillbaka påskrivet avtal från leverantören 2016-09-23.Vilken möjlighet har jag att ångra detta avtal?Hur lång tid har jag på mig?Hur gör jag detta?
SVAR

Avgörande i frågan är hur avtalet är utformat. Om det förstnämnda avtalet som du undertecknat också är det enda, som alltså nu drygt två år senare kommer tillbaka undertecknat, är det utan tvekan ett väldigt för sent svar från leverantörens sida, se 3 § i avtalslagen. I detta fall skall du snarast meddela leverantören om detta för att inte riskera att bli bunden av din passivitet.

Är det däremot två separata avtal antas att det första då hade karaktären av ett köpeavtal där enbart ditt godkännande behövdes för att avtalet skulle slutas. I ett sådant fall är du dessvärre bunden, där du om möjligt skulle kunna hävda dröjsmål för att försöka ta dig ur avtalet, under förutsättning att sådan försening föreligger.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (297)
2020-09-23 Måste jag betala tillbaka handpenning om köparen ångrar sig?
2020-09-22 Går det att ändra ett anbud muntligt?
2020-09-14 Vilka är de avtalsrättsliga konsekvenserna av att ett anbud accepteras för sent?
2020-09-10 Avtal mellan två parter

Alla besvarade frågor (84399)