Bundenhet vid avtal om fiberanslutning

Har skrivit på ett avtal 2014-12-22 angående fiberanslutning till min villa.

Fick tillbaka påskrivet avtal från leverantören 2016-09-23.

Vilken möjlighet har jag att ångra detta avtal?

Hur lång tid har jag på mig?

Hur gör jag detta?

Lawline svarar

Avgörande i frågan är hur avtalet är utformat. Om det förstnämnda avtalet som du undertecknat också är det enda, som alltså nu drygt två år senare kommer tillbaka undertecknat, är det utan tvekan ett väldigt för sent svar från leverantörens sida, se 3 § i avtalslagen. I detta fall skall du snarast meddela leverantören om detta för att inte riskera att bli bunden av din passivitet.

Är det däremot två separata avtal antas att det första då hade karaktären av ett köpeavtal där enbart ditt godkännande behövdes för att avtalet skulle slutas. I ett sådant fall är du dessvärre bunden, där du om möjligt skulle kunna hävda dröjsmål för att försöka ta dig ur avtalet, under förutsättning att sådan försening föreligger.

Vänligen,

Martin PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000