Bundenhet till avtal

2017-01-22 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej. Jag undrar om muntliga avtal gäller då två aktiebolag är motparter?Jag undrar också om ett muntligt avtal har ingåtts genom att vi har betalat fakturor som skickats för support av produkter vi inte har haft på många år? Dessvärre har vi betalat dem i tre års tid och nu vill jag bestrida fakturan för 2017.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline. Ett muntligt avtal är som huvudregeln lika giltigt som ett skriftligt oavsett vem som är avtalspart. Enligt 1 kap 1 § AvtL ingås ett avtal genom att ena parten lämnar ett anbud och motparten svarar med en accept. En accept behöver nödvändigtvis inte vara uttrycklig utan man kan bli bunden vid ett avtal genom så kallat konkludent handlande. Det innebär att man genom sitt agerande anses ha gett motparten en befogad uppfattning om att man vill ingå avtal. Att betala en faktura avseende en tjänst bör medföra att man accepterat anbudet och att ett avtal ingåtts. Vad som vidare räknas som anbud och accept är dels beroende av partsbruk och handelsbruk, dvs hur brukar två specifika parter traditionellt ingå avtal och/eller hur brukar man i allmänhet ingå avtal inom er bransch. För en fullständig utredning krävs lite mer bakgrundsinformation men troligtvis borde er leverantörs faktura betraktas som ett anbud (en förfrågan om att även fortsättningsvis få utföra tjänster åt er mot betalning). Om ni betalar fakturan bör det anses som en accept och ni blir således bundna vid avtalet. Jag förstår det som att leverantören inte börjat utföra de tjänster som de nu fakturerat vilket bör medföra att ni genom att inte betala/bestrida fakturan nekar till deras anbud och slipper bli bundna vid ett nytt avtal. Mitt råd är således att bestrida fakturan om ni anser att ni inte beställt (muntligt eller skriftligt) tjänsten för 2017.

Viktor Lennartsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (311)
2020-12-31 Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?
2020-12-30 Kan jag få tillbaka handpenning pga ånger?
2020-12-24 Avtalsbundenhet, vad gäller?
2020-12-23 När ingår man avtal?

Alla besvarade frågor (88253)