FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept28/07/2018

Bunden av ett erbjudande genom passivitet?

Hej, fick hem en faktura från försäkringsbolaget X på tilläggsförsäkringar kopplade till mitt medlemskap i fackorganisationen Y. Jag kontaktade X och poängterade att jag aldrig beställt dessa tilläggsförsäkringar. X menade att jag skulle aktivt svarat på ett brev (som jag dessutom aldrig fick i min hand då den kommit bort med posten) att jag inte önskade dessa försäkringar. Med andra ord blev jag bunden till ett erbjudande för att jag inte svarat på brevet.

Är det verkligen rimligt/tillåtet att bli bunden av ett erbjudande, om du inte aktivt svarar på brevkorrespondens att du inte önskar produkten eller tjänsten ifråga? Jag trodde inte det var tillåtet att utforma erbjudanden som en passiv accept i Sverige.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Generellt om bundenhet genom passivitet
Som huvudregel gäller givetvis att parter blir bundna till ett avtal genom en aktiv handling, men enligt 9 § avtalslagen finns en möjlighet att bli bunden genom passivitet; om en person uppmanar en annan person att avge ett anbud, och därefter inte anger om denne önskar att avstå eller acceptera anbudet blir uppmanaren bunden vid anbudet genom sin passivitet. Observera dock att det krävs att denne genom sitt handlande framkallat anbudet, det vill säga, har uppmanat den andra personen att avge ett utbud.

Din situation
I detta fall gäller uppenbarligen inte den ovan nämnda beskrivningen av 9 § avtalslagen. Du har inte bett försäkringsbolaget om ett anbud för dessa typer av tilläggstjänster, och även om du hade gjort det så hade det inte ansetts ha varit tillräckligt för att ha ingått ett avtal med hänsyn till konsumenträttsliga regler. Du har dessutom inte ens fått se det brev där detta (i sig otillåtna) villkor om aktivt svar från dig anges; vilket gör situationen än mer otillåten.

Handlingsalternativ för dig
Jag skulle bestrida fakturan och beskriva situationen - det vill säga, att dessa typer av passiva förbindelser är otillåtna och att du inte ens fått se brevet. Om försäkringsbolaget inte tar hänsyn till detta så kan du vända dig till konsumenterna.se (länk), där finns en särskild guide (länk) för hur du kan göra för att lösa en försäkringssituation; de har bland annat en brevmall för hur du kan begära en omprövning hos försäkringsbolaget.

Lycka till! Och tveka inte att kommentera nedan om du skulle ha några ytterligare frågor.

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?