FrågaKÖPRÄTTKöplagen26/09/2017

Bubbelpool läckte, säljarens ansvar?

hej

Jag köpte en Bostadsrätt för mindre end ett år sedan och den har en SPABAD i trädgården och nu för första gången vi har användt SPABADET i ca. 1 time och plusligt kom där en stor leckage under den och var nästan att dö med min familje pga. el som var under spabadet . men tack GUD att jag kom väldigt snabbt till elcentralen för att stäng av den annars vi kunde dö direkt av el.... !!!!! frågan är : vem har ansvar för detta stora felet? ska säljaren stå för kostnaden eller är det jag själv ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad säger lagen?

Vid köp av bostadsrätt gäller köplagen. Även tillhörande bubbelpool inkluderas i detta köp och kan ses som en tillhörande vara. Varan ska stämma överens med vad som avtalats, vad som får anses ha avtalats, vad säljaren sagt om lägenheten och vad som rimligen kan förutsättas av köparen (17, 19 §). Avviker varan från detta räknas den som felaktig. Köparen får inte göra gällande ett sådant fel om det faller inom dennes undersökningsplikt (20 §). Undersökningsplikten innefattar sådant man kan se, känna, höra och känna doften av utan att behöva lyfta på plankor, plattor etc. Köparen måste dessutom reklamera felet inom rimlig tid från det att hen märkte eller borde ha märkt felet (32 §).

Om det är fel på varan som inte faller under köparens undersökningsplikt och som denne reklamerat i tid får denne kräva att säljaren avhjälper felet (34 §). Om köparen istället vill häva köpet men säljaren vill avhjälpa felet får köparen häva endast om avhjälpande innebär väsentlig olägenhet för denne (36 §). Om avhjälpande inte kommer på fråga får prisavdrag ske motsvarande värdeskillnaden mellan den felaktiga varan och priset som betalades (38 §). Om även detta innebär väsentlig olägenhet för köparen får denne slutligen häva köpet helt och hållet (39 §).

Tolkning av ditt fall

För att du ska ha rätt att kräva säljaren på någonting krävs alltså att felet fanns redan vid köpet, även om det visat sig först nu i och med incidenten du beskrivit. Om du kan ta in en sakkunnig att kolla på det, kanske denna kan komma fram till att poolen är felaktigt monterad eller liknande. I så fall kan felet antas ha funnits vid köpet. Du kan då kräva att säljaren avhjälper felet genom att betala för reparation.

Slutsats

Huruvida du kan få ersättning av säljaren beror alltså på vad felet består i. Om du kan göra det övervägande sannolikt att felet fanns vid köpet har du rätt att kräva säljaren på ersättning för reparation av poolen, alternativt omleverans av ny pool om reparation är orimligt krånglig eller dyr. Du kan göra ett sådant krav genom att helt enkelt skriva till säljaren och förklara vad du vill göra gällande och anledningarna till detta.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo