FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess14/08/2018

Bryter min anmälningsskyldighet som kurator den sekretess jag är bunden av?

Hej

Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag och rektor har gjort en anmälan till socialtjänsten ang vår oro för ett barn. Jag har i anmälan om oro till socialtjänsten tagit upp några saker som barnet har berättat för mig i samtal.

Föräldrarna anser att det är ett brott mot min sekretess. Jag anser att jag måste anmäla min oro.

Etiskt är det tufft att lämna ut saker som ett barn berättat men i detta fall behövde jag göra det.

MVH/ Skolkurator

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som kurator omfattas du av en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om du i verksamheten får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa. En så kallad orosanmälan (14 kap. 1 § SoL, Socialtjänstlagen, SoL). Som anmälningsskyldig har du även en uppgiftsskyldighet. Uppgiftsskyldigheten innebär en skyldighet att lämna uppgifter som kan vara av betydelse för en pågående utredning om ett barns behov av skydd (14 kap. 1 § tredje stycket SoL).

Eftersom uppgiftsskyldigheten följer av lag hindrar inte den sekretess du är bunden av i ditt yrke att uppgiften lämnas över vid orosanmälan (10 kap. 28 § Offentlighet- och sekretesslagen).

Mitt svar till dig är således att den anmälnings- och uppgiftsskyldighet du har när du får kännedom eller misstänker att ett barn far illa, bryter den sekretess du är bunden av. Utifrån det du berättat i din fråga är min bedömning att ditt handlande är riktigt och förenligt med lagen.

Jag har full förståelse för att det etiskt kan vara tufft att lämna ut saker som ett barn berättat. Dock ska alltid barnets bästa beaktas och anmälningsskyldigheten du har i ditt yrke är till för att skydda ett barn som eventuellt far illa.

Som konstaterat enligt ovan är min bedömning att du inte begått något fel. Behöver du däremot en närmre granskning av din fråga kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. I och med din anställning torde du även ha en jurist knuten till arbetsplatsen/kommunen som du kan konsultera med. I fråga om avvägningen när anmälningsskyldigheten infaller går det alltid bra att konsultera socialtjänsten på din ort. Sådan konsultation kan ske anonymt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”