FrågaOFFENTLIG RÄTTTryckfrihetsförordningen (TF)22/04/2019

Bryter Lexbase mot lagen?

Hej jag såg att ni svarat på en fråga om sajter som Lexbase och den ny a tryckfrihetsförordningen som började gälla i Januari i år. Jag förstår inte svaret, opererar sajter som Lexbase mot lagen i dagsläget eller inte?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lexbase och liknande hemsidor har i regel ett utgivningsbevis. Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen). Att publicera personnummer, brottmålsdomar, adress m.m. (vilket är offentliga uppgifter) är inte ett yttrandefrihetsbrott och därmed tillåtet.

En hemsida med utgivningsbevis omfattas inte av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Det innebär att hemsidan inte behöver något samtycke för att publicera t.ex. personnummer.

Som svar på din fråga innebär det att Lexbase, och andra sidor som publicerar brottmålsdomar, personnummer m.m. inte strider mot lagen. Det föreslogs vid ändringen av tryckfrihetsförordningen att det skulle vara möjligt att förbjuda hemsidor som publicerar bl.a. brottmålsdomar. Däremot kom det endast som förslag men beslutades aldrig inför ändringen. Ändringen av tryckfrihetsförordningen påverkar därmed inte för Lexbase och liknande sidor att fortsätta med sin publicering.

Hoppas du förstod svaret!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?