FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 23/09/2022

Bryter jag mot min lojalitetsplikt som anställd genom att låna ut pengar till min sambo?

Hej! Jag jobbar på ett fastighetsbolag där vi äger och hyr ut såväl bostäder som lokaler. Nu är min sambo intresserad av att starta ett företag inom samma bransch. Eventuellt kommer jag isåfall låna ut pengar till min sambo för aktiekapitalet, men inte stå som ägare. Riskerar jag att anses illojal mot min arbetsgivare? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det är du orolig över din lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare och ifall det skulle innebära ett åsidosättande av den om du hjälper din sambo med hennes företag. Jag kommer först förklara anställdas lojalitetsplikt övergripligt och sedan gå in på hur det påverkar just din situation.

Som anställd måste man sätta arbetsgivarens intressen före sina egna

I anställningsavtalet anses det ingå en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren som följer av själva anställningens natur. Du som anställd måste placera arbetsgivarens affärsintressen framför dina egna. Det innebär typiskt sett att inte bedriva konkurrerande verksamhet, utnyttja affärsmöjligheter för egen vinning t.ex. genom att ”sno” kunder eller på annat sätt missbruka en förtroendeställning du fått i egenskap av anställd. I lojalitetsplikten ingår också sådant som att följa anvisningar från arbetsgivaren, använda anvisat skyddsmaterial och fullfölja sin arbetsprestation. Det ska understrykas att lojalitetsplikten går åt båda håll och arbetsgivaren är skyldig att på samma sätt se efter sina anställda även om det är ovanligare att arbetsgivarens lojalitetsplikt blir föremål för prövning.

Självklart finns det dock gränser för hur lojal du måste vara mot din arbetsgivare. Du är inte skyldig att i ditt privatliv fatta varje beslut utifrån hur det kan gynna din arbetsgivare när det är möjligt. En McDonaldsanställd är inte illojal om den äter på Max även om det missgynnar arbetsgivaren för att ge ett exempel.

Var går gränsen för lojalitetsplikten?

Hur långt din lojalitetsplikt sträcker sig beror på förhållandena i branschen, vad för anställning du har, vad för uppgifter om företaget du som anställd har tillgång till och vilket ansvar du i övrigt har anförtrotts med. Chefer har därför en mer vidsträckt lojalitetsplikt än den som jobbar på golvet. Ju högre uppsatt chef desto vidare blir lojalitetsplikt.

Vad gäller i din situation?

Det blir lite klurigt att ge dig ett definitivt svar utan att känna till alla omständigheter kring din anställning men jag betvivlar att lånet till din partner skulle innebära att du åsidosätter din lojalitetsplikt. Överträdelser av lojalitetsplikten brukar handla om att den anställde ägnar sig åt en bisyssla utanför anställningen som antingen är direkt skadlig för arbetsgivarens verksamhet eller tar upp för mycket tid för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete ordentligt. Ditt lån till din sambo är ingen bisyssla. Det är ett möjliggörande för din partner att bedriva konkurrerande verksamhet vilket inte kan anses strida mot din lojalitetsplikt som anställd enligt min uppfattning. Om du själv startade företaget hade det däremot inneburit att du bedriver konkurrerande verksamhet men så är inte fallet här.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga Hälsningar,

Aron BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”