Bryter en anställd mot sin konkurrensklausul om det istället är dennes make som startar den konkurrerande verksamheten?

2021-05-03 i Övrigt
FRÅGA
Jag är anställd på ett e handelsföretag och i mitt anställningsavtal har jag en konkurrensklausul som menar på att jag "under 1 år efter avslutad anställning inte får starta konkurrerande verksamhet. Detta gäller ej för anställning i konkurrerande företag". Jag får alltså inte starta en e-handel som konkurrerar, dvs säljer samma eller liknande produkter. Pga olika omständigheter måste jag säga upp mig och flytta till en mindre stad där den enda möjligheten till jobb inom mitt område är att starta eget. Det jag undrar är om jag kan kringgå denna konkurrensklausul om min man startar företag i sitt namn och sedan anställer mig? Eller kan det ändå räknas som ett brott mot konkurrensklausulen eftersom vi är gifta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konkurrensklausul

Utgångspunkten är att en arbetstagare fritt får bedriva konkurrerande verksamhet sedan dennes anställning har upphört. Däremot kan denna rätt begränsas genom en konkurrensklausul.

Konkurrensklausulen finns som ett villkor i anställningsavtalet och där står det specifikt vad konkurrensklausulen omfattar. I ditt fall omfattar inte konkurrensklausulen anställning i konkurrerande verksamhet, utan endast att du inte får starta konkurrerande verksamhet.

Det är alltså du som arbetstagare och arbetsgivare som kommer överens om vad som ska stå i din specifika konkurrensklausul.

Konkurrensklausulen måste dock även vara skälig för att vara gällande (Avtalslagen 38 §). Om det t.ex. visar sig att du inte får någon ersättning alls för det året som du inte får starta någon konkurrerande verksamhet så kan du kräva att konkurrensklausulen ogiltigförklaras.

Det är du som arbetstagare som är bunden av konkurrensklausulen

I och med att anställningsavtalet är ett avtal mellan dig och din arbetsgivare så är det bindande för er båda.

Däremot kan inte ditt anställningsavtal binda någon tredje part, t.ex. din man, utan det är du som arbetstagare som är bunden av konkurrensklausulen och inte någon utomstående. Det har alltså ingen direkt betydelse att du är gift med den som startar den konkurrerande verksamheten.

Teoretiskt sett bör du därmed inte bryta mot konkurrensklausulen om det är din man som startar upp den konkurrerande verksamheten och att du bara arbetar som anställd där.

Jag skulle dock vilja varna dig för att din arbetsgivare kan tycka att det rör sig om ett kringgående och att du ändå träffas av konkurrensklausulen om din man startar upp verksamheten men att du anställs där direkt. Din arbetsgivare hade nog tänkt att du träffas av konkurrensklausulen om det t.ex. visar sig att din man egentligen inte gör något arbete eller faktiskt leder verksamheten utan att han bara står som ägare på pappret, och att det är du som egentligen driver företaget och startade upp det i praktiken.

Anledningen till att jag vill varna dig för detta är för att det ofta finns ett avtalat om ett högt vitesbelopp om arbetstagaren skulle bryta mot konkurrensklausulen. Normalt brukar ett avtalat vitesbelopp vara sex månadslöner men det kan variera vad som anses vara skäligt. Du riskerar även att få betala skadestånd till din arbetsgivare för att du också har brutit mot själva anställningsavtalet.

Sammanfattning och vad bör du göra?

Teoretiskt sett så bryter du alltså inte mot din konkurrensklausul om det är din man som startar upp den konkurrerande verksamheten och att du anställs där. Detta eftersom det bara är du som arbetstagare som är bunden av konkurrensklausulen och inte din man. Som jag ovan har beskrivit så kan det dock ändå uppfattas som ett kringgående och att det i praktiken ska anses att det faktiskt är du som startar den konkurrerande verksamheten och att din man bara står med på pappret. Om du bryter mot konkurrensklausulen så kan det innebära höga viteskostnader om detta finns avtalat.

Jag råder dig därmed till att höra med din arbetsgivare om vad den skulle tycka om situationen att din man startar den konkurrerande verksamheten och att du blir anställd där. Ifall du faktiskt bara arbetar som anställd på det konkurrerande företaget så bör det trots allt inte anses att du bryter mot anställningsavtalet, men det handlar även om att du kan bevisa detta och att du inte startade verksamheten i praktiken. Därutöver bör du även undersöka om det specifikt står om ett vitesbelopp i själva konkurrensklausulen som du får betala om du faktiskt bryter mot konkurrensklausulen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1956)
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

Alla besvarade frågor (96505)