Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?

2021-04-10 i Övrigt
FRÅGA
Min sambo jobbar 100% och ena veckan är hon ledig lördag och söndag och andra veckan är hon bara ledig torsdag. Får hon jobba 8 dagar I rad eller bryter hon eller min arbetsgivare mot någon lag om hon jobbar så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att en arbetsgivare har rätt att bestämma var, när och hur arbetet ska utföras, i den mån inte annat följer av avtal eller lag. Arbetstidslagen reglerar dock rätten till veckovila och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (3 § arbetstidslagen).

Jag kommer även utgå från att arbetstidslagen blir tillämplig för din sambo men notera att lagen undantar vissa personer, exempelvis företagsledare eller arbete i arbetsgivarens hushåll (se vidare 2 § arbetstidslagen).

En arbetstagare har rätt till minst 36 alternativt 24 timmars sammanhängande ledighet varje vecka

Lagen anger att en arbetstagare har rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod, det vill säga varje vecka. Denna veckovila ska så långt som möjligt förläggas till slutet av veckan men det finns inga hinder mot att det förläggs på annat sätt (14 § arbetstidslagen).

Denna bestämmelse kan dock avtalas bort genom kollektivavtal under förutsättning att det inte innebär mindre förmånliga villkor än vad som anges i arbetstidsdirektivet från EU. Direktivet ger arbetstagare rätt till minst 24 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (3 § arbetstidslagen och kapitel 2 artikel 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG).

Om arbetsgivaren bryter mot ovan regler kan hen bland annat riskera att betala en sanktionsavgift (26 § arbetstidslagen).

Ett fiktiv exempel

I enlighet med arbetstidslagen skulle arbetsgivaren kunna förlägga arbetspassen så att arbetstagaren arbetar upp till 12 dagar i sträck. Alltså skulle en jobbvecka kunna se ut som följande:

Måndag – ledig,
Tisdag – börjar arbete tidigast klockan 12,
Arbete onsdag till fredagen veckan därpå,
Lördag – arbete som senast slutar klockan 12,
Söndag – ledig.

I ovan exempel får ju arbetstagaren 36 timmars sammanhängande ledighet måndag till halva tisdagen under första veckan och 36 timmars ledighet halva lördag till söndagen men har arbetat totalt 12 dagar.

Ditt exempel

I ditt fall med din sambo får hon ledigt minst 48 timmar ena veckan men det framgår inte hur många timmar hon arbetar den andra veckan. Den andra veckan skulle således kunna vara oförenlig med arbetstidslagen om din sambo inte även får ledigt 12 timmar på onsdagen alternativt fredagen. Däremot skulle ett kollektivavtal kunna reglera att din sambo bara får rätt till 24 timmars veckovila.

Sammanfattning

Att jobba åtta dagar i rad behöver inte strida mot arbetstidslagen, det kan till och med vara så att arbetstagaren kan behöva jobba upp till 12 dagar i sträck. Lagen anger att en arbetstagare ska ha rätt till minst 36 timmars ledighet varje vecka, medan ett kollektivavtal skulle kunna ge rätt till minst 24 timmar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1956)
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

Alla besvarade frågor (96505)