Bryta anställning pga graviditet

2019-04-18 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej! Jag skulle börja jobba på en förskola i Kristineberg nu i Augusti! Jag hade skrivit på kontrakt och allting var på sin plats. Jag fick veta för en dag sen nu att jag är gravid och då bestämde jag mig för att ringa min nya arbetsgivare och berätta hur läget var! Hon säger till mig att hon kommer att ringa upp mig senare och då säger hon att en av personalen som hade sagt upp och som jag skulle ersätta har ångrat säg och vill stanna kvar och måste då riva mitt kontrakt.Framförallt så undrar jag om det verkligen är okej att göra på det här sättet och om det finns någon slags åtgärd att kunna ta till om det här nu är juridiskt felaktigt!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Nedan hänvisas till Lag om anställningsskydd (LAS) och Diskrimineringslagen (DL).

Avtal ska hållas

Först och främst ska nämnas att då det rör sig om ett påskrivet anställningsavtal tillämpas grundläggande avtalsregler. En grundläggande princip inom den svenska avtalsrätten är att avtal ska hållas, pacta sunt servanda. Att din arbetsgivare vill "bryta" kontraktet p.g.a att personal vill behålla sin anställning ställer jag mig därför kritisk mot. Enligt avtalet har du rätt till anställningen och avtalet ska hållas.

Uppsägning/avskedande

För att din arbetsgivare ska komma i från anställningen krävs att du blir uppsagd eller avskedad. En uppsägning ska vara sakligt grundad (7 § LAS). Ett avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Det finns inget som tyder på att så är fallet i din situation. Din arbetsgivare kan således inte komma ifrån avtalet på detta sätt.

Sämre situation pga graviditet

Sedan ska kommenteras att detta skedde i samband med att du uttryckte att du är gravid. Om en arbetstagare blir uppsagd/avskedad och misstänker att det beror på ens graviditet kan uppsägningen/avskedandet ogiltigförklaras (34-35 §§ LAS). EU-domstolen har fastslagit att det är diskriminering då en kvinna blir nekad arbete eller hamnar i annan sämre situation pga graviditet. Det anses vara direkt diskriminering (1 kap. 4 § 1 st. 1 p. DL) och diskrimineringsgrunden som aktualiseras är kön (1 kap. 5 § 1 p. DL). Det råder diskrimineringsförbud för arbetstagare (2 kap. 1 § DL) och lagen är tvingande (1 kap. 3 § DL). Det är arbetstagaren som har bevisbördan att hon har blivit diskriminerad, men hon behöver endast påvisa omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering har skett. Det bör räcka med att påvisa arbetsgivarens ändrade inställning till anställningen i samband med uttalandet om graviditeten. Sedan flyttas bevisbördan över på arbetsgivaren (6 kap. 3 § DL).

Sammanfattning och råd

För att summera det hela bör du kontakta arbetsgivaren och tala om att anställningen inte kan brytas, utan att du har rätt till anställningen. Detta dels för att avtalet mellan er ska hållas, dels för att du i egenskap av arbetstagare inte får hamna i en sämre situation pga av graviditet. För att arbetsgivare ska komma i från anställningen ska uppsägningsreglerna/avskedandereglerna i LAS uppfyllas. Det finns inget som tyder på att så är fallet i denna situation. Om det misstänks att en uppsägning/avskedande är pga graviditet kickar diskrimineringslagens tvingande regler in. Det är alltså olagligt att säga upp eller avskeda person p.g.a graviditet. Om du är medlem i facket kan du med fördel höra av dig till dem och låta de hjälpa dig i ärendet!

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (123)
2020-03-31 Om föräldraledighet utan föräldrapenning för barn över 18 månader
2020-03-31 Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?
2020-02-05 Semestergrundande föräldraledighet
2020-01-21 Om förarbeten till föräldraledighetslagen

Alla besvarade frågor (80335)