Brygga inom hemfridszon?

2021-07-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Vi har en fastighet (strandtomt) som gränsar till en allmänning. På allmänningen 38 meter ifrån vår huvudbyggnad (12 meter ifrån vår tomtgräns) har det byggts en brygga.Naturligtvis stör det vår fastighet och den sänker dessutom värdet på densamma. Vi har även uppsyn av bryggan inifrån vår huvudbyggnad. Fråga: kan jag hävda att den ligger innanför vår hemfridzon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tolkning av frågan och tillämplig lag

Jag tolkar frågan som att du undrar över huruvida bryggan är byggd innanför er så kallade hemfridszon. Det finns ingen lagreglering kring hur stor en fastighets hemfridszon är, utan det ses som ett undantag från den huvudregel som annars gäller; nämligen allemansrätten. Allemansrätten innebär att man i princip får gå och röra sig överallt i naturen och på annans mark så länge man inte stör eller förstör. Detta framgår av 2 kap. 15 § fjärde stycket regeringsformen, där det står att alla ska ha tillgång till naturen genom allemansrätten.

Hemfridszon

Det som står klart är att hemfridszonen är det område som är beläget närmast ett bostads- eller fritidshus och som ger de boende rätt till privat och ostört område. Vad som däremot inte är lika klart är hur stort detta område är, vilket är något som har lett till många diskussioner i den juridiska doktrinen. Man brukar tala om avstånd från fastigheten liksom hör- och synlighet från fastigheten. En gemensam uppfattning bland många tycks vara att en zon på 15-20 meter är skyddad av hemfridszonen. Även detta kan dock variera beroende på de närmare förutsättningarna i det enskilda fallet. I vissa fall kan det till exempel finnas lokala traditioner som påverkar hur stor en hemfridszon anses vara. På vissa fiskeorter på västkusten står till exempel många hus väldigt nära varandra och det anses naturligt att folk rör sig nära inpå husen. Därmed blir också hemfridszonen mindre än för en villa i ett mer glesbebyggt område. Finns det ett staket eller liknande kring tomten anses det också i många fall sammanfalla med hemfridszonen.

Ligger bryggan innanför er hemfridszon?

Av vad som framgår ovan är det svårt att ge ett svartvitt jakande eller nekande svar på din fråga då detta beror på hur fastigheterna ser ut och är belägna m.m. Utifrån de uppgifter som ges i frågan blir dock min slutsats att ni inte bör kunna hävda att bryggan ligger innanför er hemfridszon eftersom den verkar vara belägen på en allmänning utanför er fastighetsgräns. Om en strandkant går att se från tomten och, utan att vara ägd av fastighetsägaren, betraktas som en "enhet" tillsammans med fastigheten så kan den dock anses vara inom hemfridszonen.

Sammanfattning

Det finns ingen tydlig definition i lag av hur stor en hemfridszon är och detta varierar även mycket beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Utifrån de angivna omständigheterna blir min slutsats att det kan vara svårt för er att hävda att bryggan ligger innanför hemfridszonen. Detta är tyvärr ett något oklart rättsområde och det är därför svårt för mig att ge något mer preciserat svar än så utifrån de givna uppgifterna.

Skulle du behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor kring mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2095)
2021-09-23 Får man ställa en kompost nära tomtgränsen?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-21 Kan man ge en fastighet som gåva till en utomlands bosatt?
2021-09-18 Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?

Alla besvarade frågor (95915)