FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt24/08/2020

Brygga är för nära min tomt, kan jag göra något åt det?

Min granne har inget brygglov och bryggan har funnits ca 40 år , alltså är fallet väl preskriberat. ?

Jag har nyligen köpt min sjötomt och finner att grannen, en förening , har deras bryggor för nära min sjötomts gräns , tydligt mindre än 100 m.

Eftersom fallet har väl preskriberats , så menas det väl inte att föreningen inte måste söka retroaktivt ett bryggtillstånd/ lov ?

Det måste väl sökas om ett tillstånd och jag måste godkänna om bryggan lägges närmare än 100 m från min tomts sjö del?

Lawline svarar

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: Plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Bygglov har preskriptionstid på 10 år
Det stämmer att så kallad svartbygge (byggnad, anläggning och dylikt) har en preskriptionstid på 10 år och efter detta kan inte kommunen bestämma om ett så kallad rättelseföreläggande, se plan- och bygglagen 11 kap 20§. Det innebär efter 10 år så kan inte kommunen riva byggnaden på grund av att den inte har haft bygglov, det innebär dock inte att den är laglig - man måste ändå skicka in en ansökan för att det ska bli lagligt. Själva bygglovet är därför preskriberat och man kan inte med hjälp av plan- och bygglagen göra så att bryggan rivs eller flyttas.

Strandskydd har ingen preskriptionstid
Däremot är en brygga byggd vid stränder. Byggen vid stränder och vid vatten kräver att man får dispens från strandskyddet. Strandskydd har ingen preskriptionstid och gäller vid havet, insjöar och vattendrag som huvudregel, 7 kap 13§ miljöbalken. Det är länsstyrelsen och kommunen som bestämmer om dispens men det är endast länsstyrelsen som kan upphäva strandskydd för ett helt område. Kommunen bestämmer endast dispens för områden där strandskydd gäller, se 17 kap 18 och 18a §§ samt 17 kap 18b.

Naturligtvis har inte jag nog med information för att ge information om huruvida bryggan bryter mot strandskyddet men jag rekommenderar att du hör av dig till kommunen och informerar dem om bryggan. Du bör även höra av dig till länsstyrelsen. Kommunen har en skyldighet att utreda om bryggan strider mot strandskyddet och om det gör det - vidta åtgärder.

Jag hoppas jag har svarat på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”