Brygga är för nära min tomt, kan jag göra något åt det?

2020-08-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min granne har inget brygglov och bryggan har funnits ca 40 år , alltså är fallet väl preskriberat. ?Jag har nyligen köpt min sjötomt och finner att grannen, en förening , har deras bryggor för nära min sjötomts gräns , tydligt mindre än 100 m.Eftersom fallet har väl preskriberats , så menas det väl inte att föreningen inte måste söka retroaktivt ett bryggtillstånd/ lov ?Det måste väl sökas om ett tillstånd och jag måste godkänna om bryggan lägges närmare än 100 m från min tomts sjö del?
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: Plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Bygglov har preskriptionstid på 10 år
Det stämmer att så kallad svartbygge (byggnad, anläggning och dylikt) har en preskriptionstid på 10 år och efter detta kan inte kommunen bestämma om ett så kallad rättelseföreläggande, se plan- och bygglagen 11 kap 20§. Det innebär efter 10 år så kan inte kommunen riva byggnaden på grund av att den inte har haft bygglov, det innebär dock inte att den är laglig - man måste ändå skicka in en ansökan för att det ska bli lagligt. Själva bygglovet är därför preskriberat och man kan inte med hjälp av plan- och bygglagen göra så att bryggan rivs eller flyttas.

Strandskydd har ingen preskriptionstid
Däremot är en brygga byggd vid stränder. Byggen vid stränder och vid vatten kräver att man får dispens från strandskyddet. Strandskydd har ingen preskriptionstid och gäller vid havet, insjöar och vattendrag som huvudregel, 7 kap 13§ miljöbalken. Det är länsstyrelsen och kommunen som bestämmer om dispens men det är endast länsstyrelsen som kan upphäva strandskydd för ett helt område. Kommunen bestämmer endast dispens för områden där strandskydd gäller, se 17 kap 18 och 18a §§ samt 17 kap 18b.

Naturligtvis har inte jag nog med information för att ge information om huruvida bryggan bryter mot strandskyddet men jag rekommenderar att du hör av dig till kommunen och informerar dem om bryggan. Du bör även höra av dig till länsstyrelsen. Kommunen har en skyldighet att utreda om bryggan strider mot strandskyddet och om det gör det - vidta åtgärder.

Jag hoppas jag har svarat på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2035)
2021-04-21 Kan en före detta ägare ha rätt att nyttja mark på fastighet?
2021-04-17 Kan jag fotografera ett privat slott?
2021-04-16 Vad gäller om granne vill fälla träd på min tomt?
2021-04-11 Kan jag omklassificera min fastighet till fritidsboende?

Alla besvarade frågor (91415)