Brutit hyresavtal för att jag flyttade ut pga svartmögel?

2021-03-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Vi hyrde ett hus där det började droppa från taket efter 4dgr. Varmvattnet stängdes av i duschen och hantverkare bröt upp taket. Där visade det sig vara svartmögel och jag har en lungsjukdom och flyttade ut.Hyresvärden säger att jag brutit kontraktet då jag inte ansåg att jag kunde bo kvar. Är detta rimligt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i 12 kap. Jordabalk (JB).

När det gäller hyresrätter ska hyresvärden enligt 12 kap. 9 § JB tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Utifrån din beskrivning uppfattar jag det som att huset inte är i det skick som du har rätt att fordra. Dock är det viktigt att du påtalar detta för din hyresvärd så att informationen om detta kommer honom eller henne tillhanda. Nästa steg är nämligen någon av följande åtgärder enligt 12 kap. 11 § JB:

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske.

2. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen har blivit avhjälpt av hyresvärden, får avtalet inte sägas upp.

3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse.

5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet, får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen (åtgärdsföreläggande). Åtgärdsföreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen.

I din fråga framgår det inte på vilket sätt du sa upp hyresavtalet, men jag skulle rekommendera en skriftlig uppsägning i enlighet med 12 kap. 8 § första stycket JB (även om det inte är nödvändigt för ett hyresförhållande som varat mindre än tre månader). Det är viktigt i alla fall att du säger upp hyresavtalet muntligt eller skriftligt. Eftersom jag inte har mer information angående din situation kan jag inte besvara din fråga närmare än såhär, men det jag redogjort för ovan är det som gäller rättsligt.

Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?