Brottsstatistik - Vilken information kan jag få ut av polisen?

FRÅGA
Hej,Hoppas denna fråga passar hos er. Jag är intresserad av brottsstatistik och skulle vilja få ut så detaljerad information som möjlig från polisen. Förstår att jag inte kan få ut information om anmälare/misstänkta annat än om dom skett men det är inte relevant. Det jag skulle vilja ha är exempelvis, rån, misshandel, stöld inom ett visst område. Helst kunna välja en gata och då få fram vilka brott som har anmälts in relaterat till den gatan. Finns det något juridiskt som hindrar mig som privatperson att få ut denna typ av information från polisen? Har polisen någon skyldighet att lämna ut statistik om de får in en begäran? Om polisen kan lämna ut statistik, hur detaljerad information går det att få?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Alla handlingar som upprättas eller inkommer till en myndighet och bevaras där blir allmänna handlingar. Allmänheten, alltså privatpersoner har rätt att få ta del av dessa handlingar. Myndigheterna har en serviceskyldighet och ska se till så att du som privatperson via telefon eller mail får den hjälp du behöver för att kunna ta tillvara på din rätt att få tillgång till dessa handlingar. Var myndighet för sig prövar i vilken form, på vilket sett och i vilken utsträckning du har rätt att få ta del av det som står skrivet i de allmänna handlingarna. Ibland kan handlingarna innehålla sekretesskyddat material: känsliga uppgifter, där den skada som skulle kunna ske om uppgifterna lämnas ut anses större än din rätt att ta del av innehållet. En prövning sker alltså i varje enskilt fall. Ibland kan du ha rätt att få ta del av de icke känsliga uppgifterna i en akt medan resten av materialet censureras. En myndighet ska vid begäran lämna ut en allmän handling och får inte efterforska vem du är som vill ta del av innehållet mer än då en sådan fråga krävs för att kunna göra en erforderlig prövning av om materialet kan lämnas ut eller inte. Skulle du t.ex. vara part i ett ärende hos myndigheten, har du i regel rätt att ta del av material som är sekretessbelagt för en privatperson som inte har någon anknytning till ärendet.

Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (124)
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?
2020-09-28 Rätt att få ta del av allmänna handlingar
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (86944)