FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt24/03/2015

Brottsskadeersättning

Hej,

Min vän som äger en närbutik, utsättes för skadegörelse: fönsterrutor i butiken blev krossade vid 3 tillfallen. Även vännens bil blev sönderslagen. Polis anmälan gjordes i samtliga fall, dock utan att det ledde någotvärt.

Gärningsmannen blev filmad av butikens övervakningskameror och dennes identitet är fastställd.

Ändå, säger polisen att det inte går att göra något åt saken - gärningsmannen inte har någon inkomst.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Först vill jag nämna att om en förundersökning har inletts och lagts ner kan din vän begära omprövning av beslutet om nedläggning av förundersökningen. Huruvida detta skulle leda till ersättning kan inte sägas med säkerhet eftersom det beror, som sagt, på gärningspersonens inkomst/tillgångar eller möjligheten att få ut ersättning från ditt försäkringsbolag

I vissa fall delar staten ut ersättning till brottsoffer, s.k. brottsskadeersättning. För att kunna få brottsskadeersättning måste brottet ha polisanmälts och därefter ska möjligheterna till ersättning undersökas. Om den man får ut full ersättning genom skadestånd eller från försäkring kan man inte få brottsskadeersättning.

Rätten till brottsskadeersättning regleras i brottsskadelagen (2014:322)(https://lagen.nu/2014:322#R2). Ansökan om brottsskadeersättning ska göras inom tre år efter att förundersökning lagts ner, enligt 15 § brottsskadelagen. I din väns fall gäller det ersättning för sakskada, som regleras i 6 § brottsskadelagen. Rätten till brottsskadeersättning för sakskada är ganska begränsad och betalas i regel endast ut om skadan har orsakats av den som är intagen i en kriminalvårdsanstalt, häkte eller en särskild typ av vårdhem för unga eller missbrukare. Enligt Brottsoffermyndigheten kan ersättning för sakskador betalas ut i vissa undantagsfall, t.ex. om skadan inneburit att brottsoffret fått svårt att försörja sig själv och sin familj och liknande situationer. Se här: http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattning/mer-om-brottsskadeersattning.

Hoppas allt löser sig och att mitt svar var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000