Brottsskadeersättning

2015-03-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej,Min vän som äger en närbutik, utsättes för skadegörelse: fönsterrutor i butiken blev krossade vid 3 tillfallen. Även vännens bil blev sönderslagen. Polis anmälan gjordes i samtliga fall, dock utan att det ledde någotvärt.Gärningsmannen blev filmad av butikens övervakningskameror och dennes identitet är fastställd.Ändå, säger polisen att det inte går att göra något åt saken - gärningsmannen inte har någon inkomst.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Först vill jag nämna att om en förundersökning har inletts och lagts ner kan din vän begära omprövning av beslutet om nedläggning av förundersökningen. Huruvida detta skulle leda till ersättning kan inte sägas med säkerhet eftersom det beror, som sagt, på gärningspersonens inkomst/tillgångar eller möjligheten att få ut ersättning från ditt försäkringsbolag

I vissa fall delar staten ut ersättning till brottsoffer, s.k. brottsskadeersättning. För att kunna få brottsskadeersättning måste brottet ha polisanmälts och därefter ska möjligheterna till ersättning undersökas. Om den man får ut full ersättning genom skadestånd eller från försäkring kan man inte få brottsskadeersättning.

Rätten till brottsskadeersättning regleras i brottsskadelagen (2014:322)(här). Ansökan om brottsskadeersättning ska göras inom tre år efter att förundersökning lagts ner, enligt 15 § brottsskadelagen. I din väns fall gäller det ersättning för sakskada, som regleras i 6 § brottsskadelagen. Rätten till brottsskadeersättning för sakskada är ganska begränsad och betalas i regel endast ut om skadan har orsakats av den som är intagen i en kriminalvårdsanstalt, häkte eller en särskild typ av vårdhem för unga eller missbrukare. Enligt Brottsoffermyndigheten kan ersättning för sakskador betalas ut i vissa undantagsfall, t.ex. om skadan inneburit att brottsoffret fått svårt att försörja sig själv och sin familj och liknande situationer. Se här: http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattning/mer-om-brottsskadeersattning.

Hoppas allt löser sig och att mitt svar var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (605)
2020-06-30 Felaktig myndighetsutövning och skadestånd
2020-06-30 måste man betala skatt på skadestånd?
2020-06-29 Rätt till ersättning efter operation?
2020-06-28 Kan man få ersättning för ärr efter operation?

Alla besvarade frågor (81804)