Brottsrubricering vid kungamord

FRÅGA
Hej! Om någon skulle få för sig att mörda kungen och lyckas med det, kommer det att rubriceras som mord då eller som ännu allvarligare brott, eftersom kungen har särskild ställning i Sverige? Vilka brott aktualiseras då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilken brottsrubriceringen blir om någon skulle mörda kungen.

Den aktuella lagen är Brottsbalken (1967:700) (BrB).

Mord är det grövsta och allvarligaste av våldsbrotten och regleras i 3 kap 1 § BrB. Om någon skulle ta livet av en person i enlighet med vad som står bestämmelsen riskerar denne att få sitta i fängelse på livstid.

Brottsrubriceringen blir densamma oavsett om någon skulle mörda kungen eller någon annan person i och med att brottet är det allvarligaste i kategorin våldsbrott. Däremot kan ett mord på kungen påverka bedömningen för vilken påföljd som ska utdömas (18 kap 2 § BrB). Detta innebär att om kungen dödas så beaktas det i straffmätningen som en försvårande omständighet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (415)
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?
2021-03-31 Försäkringsersättning efter överfall
2021-03-31 Misshandel och påföljd

Alla besvarade frågor (91133)