Brottsrubricering samt preskription

FRÅGA
Hej ! Jag undrar över följande . Om någon förföljer dig med uppsåt att skada..vilket lagrum är detta ? Jag blev förföljd av en man som släppte sin hund som knuffade ner mig i en sjö så jag slog mig fördärvad. Det finne en lag om tillsyn av hund med en två årig prekriptions tid men om det finns ett motiv och uppsåt bakom ? Det fanns det i detta fallet då vi hade träffats en dag tidigare. Personen har förföljt mig genom en skog till en plats där jag solbadade. Han har medvetet bussat hunden på mig alltså inte av oaksamhet. Hur rubricerar man detta och hur lång är preskriptions tid samt straff skalan ? Polisen har dröjt med detta och jag vill åter anmäla brottet efter två år. Vilken rubricering skulle nI sätta på detta ? Mannen ville skrämma lerr skada mig för att påvisa makt genom en slags protektionistiskt och egen mäktigt förfarande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjliga brott som är aktuella i fallet är antingen försök till misshandel, enligt 3:5 BrB kombinerat med 3:11 BrB och 23:1 BrB, eller ofredande, enligt 4:7 BrB. Om han som du säger har uppsåt till att skada dig med hjälp av sin hund blir det försök till misshandel medan om han endast har tänkt att skrämma dig eller dylikt lutar det mer åt ofredande.

Preskriptionstiden för att ådöma honom påföljd är 5 år enligt 35:1 1 stycket 2 punkten BrB. Straffskalan är enligt 23:1 BrB och 3:5 BrB fängelse i högst 2 år och lägst 14 dagar.

Vänligen,

Fabian Lidåkra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (374)
2020-09-20 Preskription gällande dråp
2020-09-03 Straff för misshandel och vållande till kroppsskada
2020-09-01 Berätta om tidigare misshandel i samband med en ny anmälan mot tidigare partner
2020-07-30 Nödvärnsrätt

Alla besvarade frågor (84436)